Berichten over Begroting

 1. Indexering.jpeg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 23 december 2022 om 12:38

  Waarom indexeren zo belangrijk is

  Ieder jaar wordt er door de provincie een begroting opgesteld. Vanuit de begroting wordt geld verdeeld om de verschillende taken uit te kunnen voeren. 

  Lees meer over "Waarom indexeren zo belangrijk is"
 2. Begroting.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 18 november 2022 om 14:30

  Herijking structurele begroting

  De herijking van de structurele begroting van de Provincie is een zorgvuldig proces geweest dat vorig jaar is begonnen en waar velen een bijdrage hebben geleverd. Ik wil in het bijzonder de begeleidingscommissie bedanken voor de input die is geleverd, maar ook het college en het ambtelijk apparaat die hier hard aan hebben gewerkt. Ik ben ook blij dat we in gesprek zijn geweest met de Gelderse samenleving om dit ingewikkelde vraagstuk uit te leggen en ook om hun input hierover te horen. Dit alles leidt tot het moment waar we nu staan: de daadwerkelijke besluitvorming over de herijking.

  Lees meer over "Herijking structurele begroting"
 3. Verbinding.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg Freek Rebel.jpg
  Door Dirk Vreugdenhil, Freek Rebel op 9 november 2022 om 16:04

  Begroting 2023

  Vorige week was het in veel christelijke kerken ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Een moment van verstilling waarin onze dankbaarheid voor alles dat we hebben gekregen in ons leven naar boven komt. Zo’n oproep tot dankbaarheid kan best heel erg ingewikkeld zijn als je voor grote uitdagingen staat. Hoge gasprijzen, woningnood, geen perspectief meer voor je bedrijf en een oorlog zo vlak bij. De vlag hangt op de kop, oplossingen lijken allemaal erg lang te duren en dan dringt de vraag zich op hoe je dan in vredesnaam dankbaar kan zijn. 

  Lees meer over "Begroting 2023"
 4. Spaarvarken.jpeg
  Bram van Riezen.jpg
  Door Bram van Riezen op 30 december 2021 om 08:58

  Duizend miljoen, waar gaat dat heen?

  De Gelderse begroting 2022 blijft net onder de miljard: 990 miljoen. In de titel noem ik het duizend miljoen, dat geeft goed aan hoe ongelooflijk veel geld het is. ‘Mokerveel’ zou dat in mijn vriendenkring worden genoemd. De vorige keer heb ik uitgelegd dat de Provincie Gelderland rijk is, maar dat het steeds minder wordt. In deze blog vertel ik waar Gelderland haar geld aan uitgeeft.  

  Lees meer over "Duizend miljoen, waar gaat dat heen?"
 5. Begroting Twitter.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 10 november 2021 om 19:20

  Geld in Gelderland

  Vandaag werd de begroting van Gelderland voor 2022 vastgesteld. We zijn blij dat Gelderland er financieel goed voor staat. We kunnen het stamkapitaal zelfs nog een beetje laten groeien. Nu we zien dat het rendement op het vermogen afneemt, stelt ons dat voor een flinke opgave voor de toekomst. Of het nu Corona, stikstof, klimaat of de tekorten op de woningmarkt betreft: we zien onrust en onvrede. Het individu en de overheid staan steeds vaker tegenover elkaar en de emotie loopt steeds verder op.

  Lees meer over "Geld in Gelderland"