Berichten over Financiën

 1. Begroting.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 18 november 2022 om 14:30

  Herijking structurele begroting

  De herijking van de structurele begroting van de Provincie is een zorgvuldig proces geweest dat vorig jaar is begonnen en waar velen een bijdrage hebben geleverd. Ik wil in het bijzonder de begeleidingscommissie bedanken voor de input die is geleverd, maar ook het college en het ambtelijk apparaat die hier hard aan hebben gewerkt. Ik ben ook blij dat we in gesprek zijn geweest met de Gelderse samenleving om dit ingewikkelde vraagstuk uit te leggen en ook om hun input hierover te horen. Dit alles leidt tot het moment waar we nu staan: de daadwerkelijke besluitvorming over de herijking.

  Lees meer over "Herijking structurele begroting"
 2. Spaarvarken.jpeg
  Bram van Riezen.jpg
  Door Bram van Riezen op 30 december 2021 om 08:58

  Duizend miljoen, waar gaat dat heen?

  De Gelderse begroting 2022 blijft net onder de miljard: 990 miljoen. In de titel noem ik het duizend miljoen, dat geeft goed aan hoe ongelooflijk veel geld het is. ‘Mokerveel’ zou dat in mijn vriendenkring worden genoemd. De vorige keer heb ik uitgelegd dat de Provincie Gelderland rijk is, maar dat het steeds minder wordt. In deze blog vertel ik waar Gelderland haar geld aan uitgeeft.  

  Lees meer over "Duizend miljoen, waar gaat dat heen?"
 3. Begroting Twitter.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 10 november 2021 om 19:20

  Geld in Gelderland

  Vandaag werd de begroting van Gelderland voor 2022 vastgesteld. We zijn blij dat Gelderland er financieel goed voor staat. We kunnen het stamkapitaal zelfs nog een beetje laten groeien. Nu we zien dat het rendement op het vermogen afneemt, stelt ons dat voor een flinke opgave voor de toekomst. Of het nu Corona, stikstof, klimaat of de tekorten op de woningmarkt betreft: we zien onrust en onvrede. Het individu en de overheid staan steeds vaker tegenover elkaar en de emotie loopt steeds verder op.

  Lees meer over "Geld in Gelderland"