Freek Rebel - Statenlid

 1. Bospad.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 11 augustus 2021 om 16:00

  Betaald parkeren in de natuur

  Natuur is essentieel en van wezenlijk belang. Naast de intrinsieke waarde van natuur en de noodzaak van kwalitatief hoge biodiversiteit is het ook voor ons als individu van groot belang. Meer groen is namelijk goed voor de mens, zowel mentaal als fysiek. En precies om deze reden is het zo belangrijk dat natuur voor iedereen toegankelijk is 

  Lees meer over "Betaald parkeren in de natuur"
 2. Vrouw achter laptop.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 7 juli 2021 om 20:00

  Cybersecurity

  Cybersecurity. Een onderwerp waar steeds meer over gesproken wordt. En dat is terecht want onze samenleving is niet alleen maar fysiek maar ook steeds meer digitaal vormgegeven. En met het ontstaan van deze nieuwe werkelijkheid ontstaan er ook risico’s. We zien steeds meer aanvallen op onze digitale systemen en ook digitale misleiding neemt toe. 

  Lees meer over "Cybersecurity"
 3. Snelweg.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 19 maart 2021 om 14:57

  Oost Nederland verdient beter

  Dit artikel is ook geplaatst in 'opinie' van Binnenlands Bestuur.

  Waarom betaalt de provincie Gelderland mee aan het Rijkswegennet? Deze vraag kwam recent op tafel tijdens de bespreking in de Provinciale Staten van Gelderland over het knooppunt A1-A30. Nu is het niet onterecht dat de vraag gesteld wordt of de provincie een bijdrage kan leveren. Deze vraag wordt namelijk aan iedere provincie gesteld en dergelijke investeringen dragen bij aan provinciale doelen zoals een goed vestigingsklimaat en een goede woonomgeving.

  Lees meer over "Oost Nederland verdient beter"
 4. Bospad
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 3 maart 2021 om 17:14

  Biodiversiteit: óók zorggroepen dragen bij!

  Het is niet goed gesteld met de biodiversiteit. Ons menselijk gedrag gaat ten koste van de schepping. Daar hebben we verantwoordelijkheid in te nemen, juist als provincie. Inhoudelijk ligt er een goed en noodzakelijk beleidsprogramma. We hebben nog wel een aantal nuances. 

  Lees meer over "Biodiversiteit: óók zorggroepen dragen bij!"
 5. Treinen.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 16 januari 2021 om 10:00

  Voor wie werkt de marktwerking in het Openbaar Vervoer eigenlijk?

  Het OV is een onmisbare nutsvoorziening. Goed OV houdt de samenleving leefbaar en zorgt letterlijk voor verbinding. Maar deze nutsvoorziening is ook kwetsbaar, zoals de afgelopen periode duidelijk zichtbaar werd door COVID-19. De markt zakte in elkaar en de inschrijvingen voor concessies bleven uit. De overheid moet nu nog meer bijspringen om het OV te kunnen blijven garanderen. Is dat eigenlijk wel terecht? Is er überhaupt nog sprake van een echte markt?

  Lees meer over "Voor wie werkt de marktwerking in het Openbaar Vervoer eigenlijk?"
 6. Landwinkel
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 12 december 2020 om 15:30

  Streekproducten geven de boer en de consument invloed

  Iedereen kent de beelden wel. De rijen trekkers die langzaam rijdend over de snelweg naar de provinciehuizen en het Malieveld reden. En ook deze week hebben de boeren hun stem weer laten horen. Nu bij verschillende grote distributiecentra. Als je die trekkers ziet ga je bijna geloven in de kloof tussen de boeren en de burgers. Boeren voelen zich onbegrepen en niet gewaardeerd. En burgers hebben veel sympathie met de boer maar voelen zich vaak machteloos. Want als ze de boeren zouden willen steunen, welke opties hebben ze dan? 

  Lees meer over "Streekproducten geven de boer en de consument invloed"
 7. Files-op-provinciale-weg-1.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 7 oktober 2020 om 17:00

  Blij met keuze provincie voor bestaande route Wageningen

  Het opwaarderen van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee, met een onderdoorgang voor auto’s ter hoogte van de Churchillweg, zijn volgens de Gelderse en Wageningse fracties van de ChristenUnie een terechte keuze van de provincie. Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten maakte vandaag deze voorkeur bekend om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De ChristenUnie is blij dat de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee wordt verbeterd met een onderdoorgang voor auto’s en er geen nieuwe weg door het Binnenveld wordt aangelegd.

  Lees meer over "Blij met keuze provincie voor bestaande route Wageningen"
 8. Bus Keolis FB.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 10 juli 2020 om 13:00

  ChristenUnie steunt besluit Provincie om gunning Keolis in te trekken

  Ov-bedrijf Keolis verliest het recht op het verzorgen van het busvervoer in de regio Ijssel-Vecht. De provinciebesturen van Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben de aanbestedingsprocedure onderzocht en geconstateerd dat Keolis opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt

  Lees meer over "ChristenUnie steunt besluit Provincie om gunning Keolis in te trekken"
 9. Fietsen hoge veluwe.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 8 juli 2020 om 16:43

  Schone mobiliteit moet landelijk gebied leefbaar en bereikbaar houden

  Waar oplossingen voor mobiliteit vooral in stedelijk gebied worden uitgerold vroeg ChristenUnie Statenlid Freek Rebel vandaag aandacht voor het landelijke gebied. Ook daar zou de provincie initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van mobiliteit moeten aanjagen en mede financieren.

  Lees meer over "Schone mobiliteit moet landelijk gebied leefbaar en bereikbaar houden"
 10. wolf.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 1 juli 2020 om 16:00

  Wolvendebat: pleidooi voor realisme en ruimhartige vergoedingen

  De wolf is definitief terug in Nederland. En dat de wolf tot de verbeelding spreekt is de afgelopen tijd wel weer gebleken. De wolf beheerste op enig moment de media en voor- en tegenstanders vonden er van alles van. Voor de ChristenUnie is het van belang dat vooral het eerlijke verhaal over de wolf verteld wordt. De wolf is niet alleen een grote predator die schapen opeet maar ook niet alleen een luxe hond waar we mooie foto’s van kunnen maken. Daarom zijn realisme en draagvlak wat ons betreft het devies.

  Lees meer over "Wolvendebat: pleidooi voor realisme en ruimhartige vergoedingen"