Freek Rebel - Statenlid

 1. Files-op-provinciale-weg-1.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 7 oktober 2020 om 17:00

  Blij met keuze provincie voor bestaande route Wageningen

  Het opwaarderen van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee, met een onderdoorgang voor auto’s ter hoogte van de Churchillweg, zijn volgens de Gelderse en Wageningse fracties van de ChristenUnie een terechte keuze van de provincie. Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten maakte vandaag deze voorkeur bekend om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De ChristenUnie is blij dat de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee wordt verbeterd met een onderdoorgang voor auto’s en er geen nieuwe weg door het Binnenveld wordt aangelegd.

  Lees meer over "Blij met keuze provincie voor bestaande route Wageningen"
 2. Bus Keolis FB.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 10 juli 2020 om 13:00

  ChristenUnie steunt besluit Provincie om gunning Keolis in te trekken

  Ov-bedrijf Keolis verliest het recht op het verzorgen van het busvervoer in de regio Ijssel-Vecht. De provinciebesturen van Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben de aanbestedingsprocedure onderzocht en geconstateerd dat Keolis opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt

  Lees meer over "ChristenUnie steunt besluit Provincie om gunning Keolis in te trekken"
 3. Fietsen hoge veluwe.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 8 juli 2020 om 16:43

  Schone mobiliteit moet landelijk gebied leefbaar en bereikbaar houden

  Waar oplossingen voor mobiliteit vooral in stedelijk gebied worden uitgerold vroeg ChristenUnie Statenlid Freek Rebel vandaag aandacht voor het landelijke gebied. Ook daar zou de provincie initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van mobiliteit moeten aanjagen en mede financieren.

  Lees meer over "Schone mobiliteit moet landelijk gebied leefbaar en bereikbaar houden"
 4. wolf.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 1 juli 2020 om 16:00

  Wolvendebat: pleidooi voor realisme en ruimhartige vergoedingen

  De wolf is definitief terug in Nederland. En dat de wolf tot de verbeelding spreekt is de afgelopen tijd wel weer gebleken. De wolf beheerste op enig moment de media en voor- en tegenstanders vonden er van alles van. Voor de ChristenUnie is het van belang dat vooral het eerlijke verhaal over de wolf verteld wordt. De wolf is niet alleen een grote predator die schapen opeet maar ook niet alleen een luxe hond waar we mooie foto’s van kunnen maken. Daarom zijn realisme en draagvlak wat ons betreft het devies.

  Lees meer over "Wolvendebat: pleidooi voor realisme en ruimhartige vergoedingen"