Welkom bij de ChristenUnie Gelderland

Schone energie voor de toekomst van onze kinderen

windmolen bij nuon adamwoensdag 24 mei 2017 16:45 We kunnen het ons dan niet permitteren om windenenergie over te slaan: we hebben die energie echt nodig, zodat we in één generatie een volledig duurzame energievoorziening kunnen realiseren ... lees verder

ChristenUnie mist maatschappelijke effecten

Markt.pngwoensdag 24 mei 2017 11:28 In de Jaarstukken 2016 die vandaag in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland behandeld zijn, heeft de ChristenUnie aangegeven dat de fractie het inzicht in de maatschappelijke ... lees verder

ChristenUnie Gelderland vraagt aandacht voor toekomst familiebedrijven MKB

Landwinkelmaandag 08 mei 2017 13:31 Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep ... lees verder

ChristenUnie wil helderheid over bevaarbaar maken van Apeldoorns Kanaal

Apeldoorns Kanaal foto Pieter Plugwoensdag 12 april 2017 15:16 In het debat dat door de ChristenUnie is aangevraagd gaf fractievoorzitter Pieter Plug aan dat Provinciale Staten helderheid moeten bieden inzake het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Er... lees verder

De Veluwe weer op 1

PICT0009.JPGwoensdag 12 april 2017 14:32 De ChristenUnie heeft van harte ingestemd met de provinciale bijdrage van 1,5 mln euro als eerste stap in de gebiedsopgave Veluwe. Bij de start van de Gelderse gebiedsopgaven leek het dat de ... lees verder