Berichten over Natuur

 1. Mountainbike bos.jpg
  Freek Rebel.jpg CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Freek Rebel, ChristenUnie Gelderland op 1 december 2022 om 13:24

  Schriftelijke vragen dreiging sluiting mountainbikeroutes

  Frisse lucht, minder lawaai, in beweging komen: actief bezig zijn in de natuur is gezond. Daarom is het ook zo mooi dat de natuur goed toegankelijk is en dat er initiatieven zijn waardoor bewegen in de natuur gestimuleerd wordt. Mountainbikeroutes zijn daar een voorbeeld van. Maar er wordt ook kritisch naar deze routes gekeken: binnenkort vindt er een rechtszaak plaats waarbij de provincie gedaagd wordt en het risico bestaat dat routes gesloten gaan worden. 

  Lees meer over "Schriftelijke vragen dreiging sluiting mountainbikeroutes"
 2. Weidevogel.jpeg
  Freek Rebel.jpg CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Freek Rebel, ChristenUnie Gelderland op 10 november 2022 om 19:00

  Regeling agrarisch natuurbeheer zekergesteld

  Goed nieuws voor Gelderse boeren die zich inzetten voor natuurbeheer en het versterken van de biodiversiteit. Een motie van de ChristenUnie die pleit voor een regeling die het agrarisch natuurbeheer ook voor 2023 en volgende jaren zeker moet stellen is met ruime meerderheid aangenomen.

  Lees meer over "Regeling agrarisch natuurbeheer zekergesteld"
 3. Vliegtuig.jpg
  Janneke Slingerland.jpg
  Door Janneke Slingerland op 3 november 2022 om 15:20

  Blijvend alert op laagvliegers

  Als ChristenUnie Gelderland zijn we al jaren alert op het voorkomen van laagvliegroutes boven onze provincie. Eerder voorgestelde routes betroffen de beoogde opening van vliegveld Lelystad voor burgerluchtvaart. Mede door oproepen vanuit onze provincie is het merendeel van de oorspronkelijk beoogde routes aangepast. De afgelopen dagen komen opnieuw berichten over laagvliegroutes naar voren, ditmaal rondom Schiphol.
  Lees meer over "Blijvend alert op laagvliegers"
 4. Blog functiecombinaties voor website-01.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 30 november 2021 om 15:45

  Niet alles kan overal gecombineerd

  Er wordt gezegd dat in Gelderland tot 2030 ruim 80.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Om met de energietransitie een beetje vaart te maken, wordt gezegd dat we niet genoeg hebben aan zonnepanelen op daken, maar dat ook zeker ruimte nodig is op landbouwgrond en misschien zelfs wel in natuur. Om overstromingen, droogte en hitte aan te kunnen, is het nodig om het landschap grondig aan te passen. Er wordt ruimte gezocht voor uitbreiding van bedrijventerreinen, recreatiegebieden en (circulaire) industrie. Natuurgebieden moeten groter, want dan worden ze meer robuust. En dan is het nog nodig om de landbouw te extensiveren. Ook daarvoor is grond nodig. 

  Lees meer over "Niet alles kan overal gecombineerd"
 5. Landschap Tiel.jpeg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 23 november 2021 om 20:00

  Gelderland voorop in stikstofaanpak: 25% verlaging binnen vier jaar

  De stikstofproblematiek raakt ons allemaal. Voor de boer gaat het om het eigen bedrijf dat in de knel komt, voor de woningzoeker weerspiegelt het de wanhoop waarmee gezocht wordt naar een passende woonruimte en voor de ondernemer betekent het uit- of afstel van de plannen die op tafel liggen. 

  Lees meer over "Gelderland voorop in stikstofaanpak: 25% verlaging binnen vier jaar"
 6. Grijze wolf.jpeg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 4 november 2021 om 22:55

  De wolf in de weegschaal

  De laatste tijd is de wolf weer veel in het nieuws. Wat is er precies aan de hand?

  Laten we even teruggaan in de tijd. In Nederland was de wolf zo’n 150 jaar ‘verdwenen’. Vanaf 2015 liet de wolf zich weer in Nederland zien en heeft zich weer gevestigd op de Veluwe. In 2019 zijn de eerste pups geboren. En sindsdien is de populatie gegroeid naar zo’n 15 á 20 wolven, en mogelijk meer.

  Lees meer over "De wolf in de weegschaal"

  Labels: , ,

 7. Wild Zwijn.jpeg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 22 oktober 2021 om 20:51

  Doelstanden behalen essentieel voor de natuur én voor de dieren

  Het behalen van de doelstanden is van wezenlijk belang. Niet om het jagen op zichzelf, dat is wat ons betreft een middel voor een ander doel én een laatste oplossing. Het gaat namelijk niet goed met de natuur. We zien dit bijvoorbeeld terug in de stikstofproblematiek, maar ook aan de steeds meer voorkomende droogte. Daarom is het extra belangrijk dat, wanneer het ene boompje zich door stikstof en droogte heeft weten te werken, ditzelfde boompje niet opgevreten wordt door de zwijnen.

  Lees meer over "Doelstanden behalen essentieel voor de natuur én voor de dieren"
 8. Bospad.jpg
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 11 augustus 2021 om 16:00

  Betaald parkeren in de natuur

  Natuur is essentieel en van wezenlijk belang. Naast de intrinsieke waarde van natuur en de noodzaak van kwalitatief hoge biodiversiteit is het ook voor ons als individu van groot belang. Meer groen is namelijk goed voor de mens, zowel mentaal als fysiek. En precies om deze reden is het zo belangrijk dat natuur voor iedereen toegankelijk is.

  Lees meer over "Betaald parkeren in de natuur"
 9. Landwinkel
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 12 december 2020 om 15:30

  Streekproducten geven de boer en de consument invloed

  Iedereen kent de beelden wel. De rijen trekkers die langzaam rijdend over de snelweg naar de provinciehuizen en het Malieveld reden. En ook deze week hebben de boeren hun stem weer laten horen. Nu bij verschillende grote distributiecentra. Als je die trekkers ziet ga je bijna geloven in de kloof tussen de boeren en de burgers. Boeren voelen zich onbegrepen en niet gewaardeerd. En burgers hebben veel sympathie met de boer maar voelen zich vaak machteloos. Want als ze de boeren zouden willen steunen, welke opties hebben ze dan? 

  Lees meer over "Streekproducten geven de boer en de consument invloed"
 10. Posbank bij Rheden
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 4 november 2020 om 13:53

  Geef boerengroepen een sleutelrol in de verbinding tussen landbouw en natuur

  In ons Gelderse landschap zijn natuur en landbouw van elkaar afhankelijk. We hebben boeren nodig voor het beheer van landschap en natuur, bijvoorbeeld door begrazing en onderhoud van landschapselementen. Ook hebben we boeren nodig om de natuur te herstellen. Als ChristenUnie pleiten we voor meer natuurinclusieve landbouw, die kan werken met minder mest, meer water, meer streekeigen landschapselementen, en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurinclusieve landbouw gaat er bovendien van uit dat de landbouw afhankelijk is van de natuur, door middel van het vasthouden van water, een gezonde bodem, bestuiving, beheersing van ziekten en plagen, en weerbaarheid van vee en gewassen. Natuur kan een plek hebben in de kringloop binnen een bedrijf.

  Lees meer over "Geef boerengroepen een sleutelrol in de verbinding tussen landbouw en natuur"