Berichten geschreven door Dirk Vreugdenhil

 1. rechtenvrije foto balans.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 10 maart 2023

  Leg de handel in stikstofrechten aan banden!

  “In dit wilde westen wordt de natuur het grootste slachtoffer” vertelt lijsttrekker Vreugdenhil

  De handel met stikstofrechten kan in de praktijk tot een forse toename van de uitstoot van stikstof leiden. Die conclusie trekken wij op basis van een verkenning naar de effecten van de handel in stikstof. Onze lijsttrekker Dirk Vreugdenhil en Tweede Kamerlid Pieter Grinwis laten zien dat de gebruikte rekenmethode een dusdanig beperkt deel van de totale stikstofuitstoot meet, dat de verplaatsing van stikstofrecht tot bijna 200 keer hogere uitstoot kan leiden. “Op deze manier schaden we de natuur alleen nog maar meer, terwijl de overheid de grip op stikstofuitstoot volledig verliest,” aldus Vreugdenhil. “We moeten de stikstofhandel nu echt aan banden leggen.”

  Lees meer over "Leg de handel in stikstofrechten aan banden!"
 2. rechtenvrije foto radertjes en mensen.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 10 februari 2023

  Terugblik afgelopen bestuursperiode

  Het loopt niet altijd zoals je vooraf bedacht had! Dat geldt ook voor de afgelopen bestuursperiode. We hebben plannen gemaakt voor Gelderland met de kennis die we in 2019 hadden, maar wie had kunnen bedenken dat er zoveel zou veranderen in de wereld, in ons land en in onze provincie. Dat begon allemaal al twee dagen na het sluiten van het coalitieakkoord.

  Lees meer over "Terugblik afgelopen bestuursperiode"
 3. Begroting.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 18 november 2022

  Herijking structurele begroting

  De herijking van de structurele begroting van de Provincie is een zorgvuldig proces geweest dat vorig jaar is begonnen en waar velen een bijdrage hebben geleverd. Ik wil in het bijzonder de begeleidingscommissie bedanken voor de input die is geleverd, maar ook het college en het ambtelijk apparaat die hier hard aan hebben gewerkt. Ik ben ook blij dat we in gesprek zijn geweest met de Gelderse samenleving om dit ingewikkelde vraagstuk uit te leggen en ook om hun input hierover te horen. Dit alles leidt tot het moment waar we nu staan: de daadwerkelijke besluitvorming over de herijking.

  Lees meer over "Herijking structurele begroting"
 4. Koeien.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 16 november 2022

  Bijdrage spoeddebat opkoop Veluwse boerderijen voor verbreding A27 Utrecht

  Zoals beschreven in de Gelderse Maatregelen Stikstof, is er maar één route uit deze stikstofcrisis. En dat is het terugbrengen van een balans tussen onze welvaart en de natuur. Alleen dán zal er ook ruimte ontstaan voor maatschappelijke ontwikkelingen die ook stikstofruimte vragen. 

  Lees meer over "Bijdrage spoeddebat opkoop Veluwse boerderijen voor verbreding A27 Utrecht"
 5. Verbinding.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg Freek Rebel.jpg
  Door Dirk Vreugdenhil, Freek Rebel op 9 november 2022

  Begroting 2023

  Vorige week was het in veel christelijke kerken ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Een moment van verstilling waarin onze dankbaarheid voor alles dat we hebben gekregen in ons leven naar boven komt. Zo’n oproep tot dankbaarheid kan best heel erg ingewikkeld zijn als je voor grote uitdagingen staat. Hoge gasprijzen, woningnood, geen perspectief meer voor je bedrijf en een oorlog zo vlak bij. De vlag hangt op de kop, oplossingen lijken allemaal erg lang te duren en dan dringt de vraag zich op hoe je dan in vredesnaam dankbaar kan zijn. 

  Lees meer over "Begroting 2023"
 6. Koeien in de mist
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg Freek Rebel.jpg
  Door Dirk Vreugdenhil, Freek Rebel op 14 juni 2022

  De stikstofcrisis vraagt om een gezamenlijke aanpak

  In de brieven die vrijdag 10 juni door de ministers van Landbouw en Stikstof & Natuur naar de Tweede Kamer gestuurd zijn, gaat het veel over doelen en percentages met betrekking tot het verminderen van stikstofuitstoot. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat de stikstofcrisis vooral een abstract tekentafelprobleem is, wat door de agrarische sector opgelost moet worden. 

  Lees meer over "De stikstofcrisis vraagt om een gezamenlijke aanpak"
 7. Huis Zypendaal.jpeg

  Nieuwe podcast: Erfgoed

  Er staat weer een gloednieuwe podcast klaar van Vreugdenhil & Rebel In Alle Staten over erfgoed! 

  Op het prachtige Huis Zypendaal in Arnhem praten Dirk Vreugdenhil en Freek Rebel met Theo Meeuwissen van Geldersch Landschap en Kasteelen over ridders, kastelen en erfgoed.

  Lees meer over "Nieuwe podcast: Erfgoed"

  Labels: ,

 8. Leven.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Dirk Vreugdenhil, ChristenUnie Gelderland op 14 april 2022

  De ruimtelijke strijd

  De strijd om de ruimte is losgebarsten. Er is meer ruimte nodig voor de natuur; voor de extensivering van de landbouw; voor de energietransitie en voor meer woningen. Misschien raad je het al: dit kan niet allemaal. Volgens de laatste berekeningen moeten we 1,8 keer meer grond in Gelderland hebben om alle doelen die we als provincie hebben te kunnen realiseren. Het wordt steeds duidelijker dat we keuzes moeten maken en heel zuinig om moeten gaan met grond. 

  Lees meer over "De ruimtelijke strijd"
 9. Koeien in de mist
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 12 april 2022

  Gelderland moet zelf start maken met legalisatie PAS-melders

  Gelderland moet zo snel als mogelijk bedrijven legaliseren die buiten hun schuld om zonder natuurvergunning zijn komen te zitten. Dat is de boodschap die de ChristenUnie in Gelderland afgeeft aan het provinciebestuur. Hoewel het een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid is, wil de partij haast maken door de legalisatie van PAS-melders voor te schieten voor het Rijk. 

  Lees meer over "Gelderland moet zelf start maken met legalisatie PAS-melders"
 10. Fiets.jpg
  Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg Wouter Kamp.jpg
  Door Dirk Vreugdenhil, Wouter Kamp op 2 februari 2022

  Wonen is een grondrecht

  Wonen is in ons land een sociaal grondrecht. In artikel 22 van de grondwet staat het zo: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Internationaal gezien doen we het goed. We mogen trots zijn op onze volkshuisvesting. Maar het hebben van een betaalbare woning is ook in Gelderland niet vanzelfsprekend. 

  Lees meer over "Wonen is een grondrecht"