Berichten over Landbouw

 1. Bos zonsopgang.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door ChristenUnie Gelderland op 2 augustus 2023 om 08:41

  7 keer de ChristenUnie in het coalitieakkoord

  In Gelderland hebben we een coalitieakkoord. In de periode van onderhandelen hebben we geknokt om datgene wat wij als ChristenUnie belangrijk vinden in het akkoord te krijgen. Het resultaat mag er wezen. We laten je graag zeven concrete resultaten uit het akkoord zien.

  Lees meer over "7 keer de ChristenUnie in het coalitieakkoord"
 2. Leven.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Dirk Vreugdenhil, ChristenUnie Gelderland op 14 april 2022 om 19:31

  De ruimtelijke strijd

  De strijd om de ruimte is losgebarsten. Er is meer ruimte nodig voor de natuur; voor de extensivering van de landbouw; voor de energietransitie en voor meer woningen. Misschien raad je het al: dit kan niet allemaal. Volgens de laatste berekeningen moeten we 1,8 keer meer grond in Gelderland hebben om alle doelen die we als provincie hebben te kunnen realiseren. Het wordt steeds duidelijker dat we keuzes moeten maken en heel zuinig om moeten gaan met grond. 

  Lees meer over "De ruimtelijke strijd"
 3. Boeren laarzen in veld.jpg
  6. ChristenUnie - Freek Rebel (Nijkerk).jpg CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Freek Rebel, ChristenUnie Gelderland op 1 april 2022 om 19:51

  Provincie geen partner van individuele boeren

  Gedeputeerde Staten (GS) heeft de Statenvragen van Statenlid Freek Rebel over het partnerschap tussen provincie en boeren beantwoord. De provincie gaat geen partnerschap aan met individuele boeren, maar wil maatwerk leveren door samen te werken met collectieven zoals LTO Noord.

  Lees meer over "Provincie geen partner van individuele boeren"
 4. Boerin op veld met tablet.jpeg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 20 januari 2022 om 14:06

  Wanneer is het genoeg?

  Als het gaat om verduurzaming van de landbouw, hoor ik vaak de vraag: “Wanneer is het genoeg?” (o.a. Martin Sommer in de Volkskrant van 30 oktober jl.) De vraag komt voort uit zorg om de toekomst van de landbouw. De eisen die aan boeren worden gesteld ten aanzien van dierenwelzijn, emissies en biodiversiteit worden steeds strakker. Dit vraagt dat agrarische bedrijven zich continu blijven aanpassen. Terwijl er al heel veel stappen zijn gezet. Sommigen raken hierdoor ontmoedigd. Ze hebben het gevoel dat ze het nooit goed kunnen doen. Het is natuurlijk jammer als boeren de moed en de lol in het werk verliezen.

  Lees meer over "Wanneer is het genoeg?"
 5. Blog functiecombinaties voor website-01.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 30 november 2021 om 15:45

  Niet alles kan overal gecombineerd

  Er wordt gezegd dat in Gelderland tot 2030 ruim 80.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Om met de energietransitie een beetje vaart te maken, wordt gezegd dat we niet genoeg hebben aan zonnepanelen op daken, maar dat ook zeker ruimte nodig is op landbouwgrond en misschien zelfs wel in natuur. Om overstromingen, droogte en hitte aan te kunnen, is het nodig om het landschap grondig aan te passen. Er wordt ruimte gezocht voor uitbreiding van bedrijventerreinen, recreatiegebieden en (circulaire) industrie. Natuurgebieden moeten groter, want dan worden ze meer robuust. En dan is het nog nodig om de landbouw te extensiveren. Ook daarvoor is grond nodig. 

  Lees meer over "Niet alles kan overal gecombineerd"
 6. Landschap Tiel.jpeg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 23 november 2021 om 20:00

  Gelderland voorop in stikstofaanpak: 25% verlaging binnen vier jaar

  De stikstofproblematiek raakt ons allemaal. Voor de boer gaat het om het eigen bedrijf dat in de knel komt, voor de woningzoeker weerspiegelt het de wanhoop waarmee gezocht wordt naar een passende woonruimte en voor de ondernemer betekent het uit- of afstel van de plannen die op tafel liggen. 

  Lees meer over "Gelderland voorop in stikstofaanpak: 25% verlaging binnen vier jaar"
 7. Plantjes.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 14 januari 2021 om 11:39

  Voor een gezond Gelderland

  Dit bericht was geschreven op basis van de kennis van dat moment. Inmiddels is duidelijk geworden dat gebruik van bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan in de Gelderse grondwaterbeschermingsgebieden. Lees hier het vervolg.

  In Gelderland is het toegestaan om bestrijdingsmiddelen te gebruiken op landbouwgrond waar vervuiling binnen 1-25 jaar de bronnen kan hebben bereikt waar drinkwater wordt gewonnen.  Uit rapporten van RIVM en de RON blijkt dat bestrijdingsmiddelen tot de grootste bedreigingen behoren van de kwaliteit van het drinkwater. Dit gaat over uw en mijn gezondheid. En die van onze kinderen en kleinkinderen. 

  Lees meer over "Voor een gezond Gelderland"
 8. Landwinkel
  6. ChristenUnie - Freek Rebel (Nijkerk).jpg
  Door Freek Rebel op 12 december 2020 om 15:30

  Streekproducten geven de boer en de consument invloed

  Iedereen kent de beelden wel. De rijen trekkers die langzaam rijdend over de snelweg naar de provinciehuizen en het Malieveld reden. En ook deze week hebben de boeren hun stem weer laten horen. Nu bij verschillende grote distributiecentra. Als je die trekkers ziet ga je bijna geloven in de kloof tussen de boeren en de burgers. Boeren voelen zich onbegrepen en niet gewaardeerd. En burgers hebben veel sympathie met de boer maar voelen zich vaak machteloos. Want als ze de boeren zouden willen steunen, welke opties hebben ze dan? 

  Lees meer over "Streekproducten geven de boer en de consument invloed"
 9. Akkerbouw.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 27 november 2020 om 13:58

  Houd zoveel mogelijk grond beschikbaar voor landbouw

  De strijd om de ruimte is losgebarsten. Er moeten woningen gebouwd worden en we zoeken een plek voor opwekking van duurzame energie. Tegelijkertijd vragen we van boeren dat ze extensiveren. Vooral rondom natuurgebieden willen we dat ze minder dieren per hectare gaan houden, minder mest op het land brengen en zorgen voor een mooier landschap met meer biodiversiteit. Om te kunnen extensiveren, heeft een boer meer grond nodig. Het alternatief is dieren weg doen en dat is voor hem of haar economisch meestal niet haalbaar. De noodzaak om te extensiveren maakt extra duidelijk dat grond schaars is. Het zou jammer zijn als het extensiveren van de een betekent dat de ander geen toekomst meer heeft. 

  Lees meer over "Houd zoveel mogelijk grond beschikbaar voor landbouw"

  Labels: , ,

 10. Posbank bij Rheden
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 4 november 2020 om 13:53

  Geef boerengroepen een sleutelrol in de verbinding tussen landbouw en natuur

  In ons Gelderse landschap zijn natuur en landbouw van elkaar afhankelijk. We hebben boeren nodig voor het beheer van landschap en natuur, bijvoorbeeld door begrazing en onderhoud van landschapselementen. Ook hebben we boeren nodig om de natuur te herstellen. Als ChristenUnie pleiten we voor meer natuurinclusieve landbouw, die kan werken met minder mest, meer water, meer streekeigen landschapselementen, en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurinclusieve landbouw gaat er bovendien van uit dat de landbouw afhankelijk is van de natuur, door middel van het vasthouden van water, een gezonde bodem, bestuiving, beheersing van ziekten en plagen, en weerbaarheid van vee en gewassen. Natuur kan een plek hebben in de kringloop binnen een bedrijf.

  Lees meer over "Geef boerengroepen een sleutelrol in de verbinding tussen landbouw en natuur"