Berichten geschreven door Judith Westerink

 1. XXL Doos.JPG
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 1 februari 2023

  Strikje erom (over zorgvuldig ruimtegebruik)

  Het is mij al langer een doorn in het oog: de nonchalance waarmee wordt gebouwd in het groen. Nieuwe bedrijventerreinen, woningen, XXL dozen: ze nemen happen uit ons landschap alsof we daar genoeg van hebben. Terwijl er nog genoeg plekken zijn die schreeuwen om een opknapbeurt. Oude kantoren, verloederde stukjes bedrijventerrein, tochtige wederopbouwhuizen. Voor het herontwikkelen van dergelijke plekken moeten projectontwikkelaars extra kosten maken. Soms is daar subsidie voor en betaalt de belastingbetaler dus mee. Ook voor het weghalen van leegstaande en verkrotte gebouwen (denk aan vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)) draait in de regel de belastingbetaler op.

  Lees meer over "Strikje erom (over zorgvuldig ruimtegebruik)"

  Labels: , ,

 2. Water aarde.jpeg
  Judith Westerink.jpg Janneke Slingerland.jpg
  Door Judith Westerink, Janneke Slingerland op 23 december 2022

  Water in de grond – water in de beek

  De Heelsumse beek ontspringt op de Wolfhezerheide en stroomt via Heelsum en de Jufferswaard naar de Rijn. Andere beken in deze omgeving stromen al jaren niet meer: de grondwaterstand daalt en de beken zijn drooggevallen.

  Lees meer over "Water in de grond – water in de beek"
 3. Spoor.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 26 oktober 2022

  De vooruitziende blik van Koning Willem I

  Koning Willem I is beroemd om zijn spoorwegen en kanalen. Hij wilde het suffe Nederland opstuwen in de vaart der volkeren. Met zijn vooruitziende blik bouwde hij spoorlijnen en legde hij kanalen aan en veranderde daarmee het Nederlandse landschap. Een enorme boost voor handel en industrie! Nederland werd veel beter te bereizen, ook voor mensen met een smallere beurs. En toen kwam de auto. Veel kanalen en spoorlijnen zijn in onbruik geraakt. Wie weet nog dat de Rijnbrug bij Rhenen eigenlijk een spoorbrug is? 

  Lees meer over "De vooruitziende blik van Koning Willem I"
 4. Water.jpg
  Judith Westerink.jpg Peter van 't Hoog.jpg
  Door Judith Westerink, Peter van 't Hoog op 22 juni 2022

  Interview reserveringsgebieden waterwinning met gedeputeerde Peter van ‘t Hoog

  In dit interview stelt Judith Westerink ChristenUnie-gedeputeerde Peter van ‘t Hoog vragen over het voornemen om reserveringsgebieden voor waterwinning aan te wijzen en wat daar de gevolgen van zijn voor boom- en fruittelers.

  Lees meer over "Interview reserveringsgebieden waterwinning met gedeputeerde Peter van ‘t Hoog"

  Labels: , ,

 5. Appelboom.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 20 juni 2022

  Perspectief op lange termijn voor de fruit- en boomteelt

  Overal in de Betuwe zijn borden te zien met daarop teksten als: “Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen!”. Die borden staan er in reactie op de plannen van de provincie om reserveringsgebieden aan te wijzen voor toekomstige drinkwaterwinning.

  Lees meer over "Perspectief op lange termijn voor de fruit- en boomteelt"
 6. Natuurinclusieve akkerbouw.jpeg
  Judith Westerink.jpg 6. ChristenUnie - Freek Rebel (Nijkerk).jpg
  Door Judith Westerink, Freek Rebel op 23 maart 2022

  Wat betekent partnerschap provincie en boeren natuurinclusieve landbouw?

  Om een beter evenwicht te vinden met de natuur is het nodig dat veel boeren omschakelen naar natuurinclusieve landbouw. Provincie Gelderland heeft in verschillende programma’s staan dat boeren die willen omschakelen gesteund zullen worden. Maar de ChristenUnie heeft contact met verschillende boeren die in de praktijk dat partnerschap niet altijd ervaren.

  Lees meer over "Wat betekent partnerschap provincie en boeren natuurinclusieve landbouw?"
 7. Binnenstad Elburg.jpg
  Judith Westerink.jpg CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Judith Westerink, ChristenUnie Gelderland op 23 maart 2022

  Leegstand in binnensteden: wat is de rol van de provincie?

  Vandaag bespraken we het rapport van de Rekenkamer ‘meer vitaliteit, minder leegstand’ tijdens de oordeelsvormende sessies. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in gesprek gaan over de rol van de provincie.

  Lees meer over "Leegstand in binnensteden: wat is de rol van de provincie?"
 8. Boerin op veld met tablet.jpeg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 20 januari 2022

  Wanneer is het genoeg?

  Als het gaat om verduurzaming van de landbouw, hoor ik vaak de vraag: “Wanneer is het genoeg?” (o.a. Martin Sommer in de Volkskrant van 30 oktober jl.) De vraag komt voort uit zorg om de toekomst van de landbouw. De eisen die aan boeren worden gesteld ten aanzien van dierenwelzijn, emissies en biodiversiteit worden steeds strakker. Dit vraagt dat agrarische bedrijven zich continu blijven aanpassen. Terwijl er al heel veel stappen zijn gezet. Sommigen raken hierdoor ontmoedigd. Ze hebben het gevoel dat ze het nooit goed kunnen doen. Het is natuurlijk jammer als boeren de moed en de lol in het werk verliezen.

  Lees meer over "Wanneer is het genoeg?"
 9. Wereld in water.jpeg
  Judith Westerink.jpg Janneke Slingerland.jpg
  Door Judith Westerink, Janneke Slingerland op 15 december 2021

  Water besparen door gedragsverandering

  Schoon drinkwater is van levensbelang. Wist je dat jij en ik allebei gemiddeld 133 liter drinkwater per dag gebruiken? 

  Lees meer over "Water besparen door gedragsverandering"
 10. Blog functiecombinaties voor website-01.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 30 november 2021

  Niet alles kan overal gecombineerd

  Er wordt gezegd dat in Gelderland tot 2030 ruim 80.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Om met de energietransitie een beetje vaart te maken, wordt gezegd dat we niet genoeg hebben aan zonnepanelen op daken, maar dat ook zeker ruimte nodig is op landbouwgrond en misschien zelfs wel in natuur. Om overstromingen, droogte en hitte aan te kunnen, is het nodig om het landschap grondig aan te passen. Er wordt ruimte gezocht voor uitbreiding van bedrijventerreinen, recreatiegebieden en (circulaire) industrie. Natuurgebieden moeten groter, want dan worden ze meer robuust. En dan is het nog nodig om de landbouw te extensiveren. Ook daarvoor is grond nodig. 

  Lees meer over "Niet alles kan overal gecombineerd"