Berichten geschreven door Judith Westerink

 1. Boeren laarzen in veld.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 15 maart 2021

  Het best bewaarde geheim van Gelderland

  Soms voel je je als politicus net een detective. 

  In mijn blogje 'Voor een gezond Gelderland' schreef ik nog dat bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat komt omdat ik bestrijdingsmiddelen niet tegenkwam in de teksten van actualisatie 7 van de Omgevingsverordening (Afdeling 3.2, Artikel 3.23) of de bijlage waarnaar wordt verwezen als het gaat om schadelijke stoffen waarvan de toepassing niet is toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Maar in die bijlage wordt weer verwezen naar een ander document: de stoffenlijst. Die kon ik niet vinden. Dus die heb ik middels technische vragen opgevraagd. De antwoorden vindt u hier. 

  Lees meer over "Het best bewaarde geheim van Gelderland"
 2. Plantjes.jpg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 14 januari 2021

  Voor een gezond Gelderland

  Dit bericht was geschreven op basis van de kennis van dat moment. Inmiddels is duidelijk geworden dat gebruik van bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan in de Gelderse grondwaterbeschermingsgebieden. Lees hier het vervolg.

  In Gelderland is het toegestaan om bestrijdingsmiddelen te gebruiken op landbouwgrond waar vervuiling binnen 1-25 jaar de bronnen kan hebben bereikt waar drinkwater wordt gewonnen.  Uit rapporten van RIVM en de RON blijkt dat bestrijdingsmiddelen tot de grootste bedreigingen behoren van de kwaliteit van het drinkwater. Dit gaat over uw en mijn gezondheid. En die van onze kinderen en kleinkinderen. 

  Lees meer over "Voor een gezond Gelderland"
 3. Posbank bij Rheden
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 4 november 2020

  Geef boerengroepen een sleutelrol in de verbinding tussen landbouw en natuur

  In ons Gelderse landschap zijn natuur en landbouw van elkaar afhankelijk. We hebben boeren nodig voor het beheer van landschap en natuur, bijvoorbeeld door begrazing en onderhoud van landschapselementen. Ook hebben we boeren nodig om de natuur te herstellen. Als ChristenUnie pleiten we voor meer natuurinclusieve landbouw, die kan werken met minder mest, meer water, meer streekeigen landschapselementen, en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurinclusieve landbouw gaat er bovendien van uit dat de landbouw afhankelijk is van de natuur, door middel van het vasthouden van water, een gezonde bodem, bestuiving, beheersing van ziekten en plagen, en weerbaarheid van vee en gewassen. Natuur kan een plek hebben in de kringloop binnen een bedrijf.

  Lees meer over "Geef boerengroepen een sleutelrol in de verbinding tussen landbouw en natuur"