Berichten over biodiversiteit

 1. Boerin op veld met tablet.jpeg
  Judith Westerink.jpg
  Door Judith Westerink op 20 januari 2022 om 14:06

  Wanneer is het genoeg?

  Als het gaat om verduurzaming van de landbouw, hoor ik vaak de vraag: “Wanneer is het genoeg?” (o.a. Martin Sommer in de Volkskrant van 30 oktober jl.) De vraag komt voort uit zorg om de toekomst van de landbouw. De eisen die aan boeren worden gesteld ten aanzien van dierenwelzijn, emissies en biodiversiteit worden steeds strakker. Dit vraagt dat agrarische bedrijven zich continu blijven aanpassen. Terwijl er al heel veel stappen zijn gezet. Sommigen raken hierdoor ontmoedigd. Ze hebben het gevoel dat ze het nooit goed kunnen doen. Het is natuurlijk jammer als boeren de moed en de lol in het werk verliezen.

  Lees meer over "Wanneer is het genoeg?"
 2. Bospad
  Freek Rebel.jpg
  Door Freek Rebel op 3 maart 2021 om 17:14

  Biodiversiteit: óók zorggroepen dragen bij!

  Het is niet goed gesteld met de biodiversiteit. Ons menselijk gedrag gaat ten koste van de schepping. Daar hebben we verantwoordelijkheid in te nemen, juist als provincie. Inhoudelijk ligt er een goed en noodzakelijk beleidsprogramma. We hebben nog wel een aantal nuances. 

  Lees meer over "Biodiversiteit: óók zorggroepen dragen bij!"