Berichten geschreven door Dirk Vreugdenhil

 1. Fiets.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg Wouter Kamp.jpg
  Door Dirk Vreugdenhil, Wouter Kamp op 2 februari 2022

  Wonen is een grondrecht

  Wonen is in ons land een sociaal grondrecht. In artikel 22 van de grondwet staat het zo: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Internationaal gezien doen we het goed. We mogen trots zijn op onze volkshuisvesting. Maar het hebben van een betaalbare woning is ook in Gelderland niet vanzelfsprekend. 

  Lees meer over "Wonen is een grondrecht"
 2. Landschap Tiel.jpeg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 23 november 2021

  Gelderland voorop in stikstofaanpak: 25% verlaging binnen vier jaar

  De stikstofproblematiek raakt ons allemaal. Voor de boer gaat het om het eigen bedrijf dat in de knel komt, voor de woningzoeker weerspiegelt het de wanhoop waarmee gezocht wordt naar een passende woonruimte en voor de ondernemer betekent het uit- of afstel van de plannen die op tafel liggen. 

  Lees meer over "Gelderland voorop in stikstofaanpak: 25% verlaging binnen vier jaar"
 3. Begroting Twitter.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 10 november 2021

  Geld in Gelderland

  Vandaag werd de begroting van Gelderland voor 2022 vastgesteld. We zijn blij dat Gelderland er financieel goed voor staat. We kunnen het stamkapitaal zelfs nog een beetje laten groeien. Nu we zien dat het rendement op het vermogen afneemt, stelt ons dat voor een flinke opgave voor de toekomst. Of het nu Corona, stikstof, klimaat of de tekorten op de woningmarkt betreft: we zien onrust en onvrede. Het individu en de overheid staan steeds vaker tegenover elkaar en de emotie loopt steeds verder op.

  Lees meer over "Geld in Gelderland"
 4. Perspectiefnota.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 7 juli 2021

  Perspectiefnota

  We bespraken vandaag de perspectiefnota. En in dat woord – perspectief – zit een lading die we vandaag de dag misschien wel meer dan ooit nodig hebben. Perspectief gaat over uitzicht en hoop. Het gaat over de noodzaak om problemen op te lossen waar we nu middenin zitten. Onze samenleving hunkert naar contact, na een periode waarin we verplicht afstand moesten houden tot onze naaste omgeving. Onze natuur zucht onder vervuiling die wij als mensen hebben veroorzaakt. Boeren zijn radeloos omdat de stikstofcrisis elke week alleen maar ingewikkelder lijkt.

  Lees meer over "Perspectiefnota"
 5. OPS.png
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 3 februari 2021

  Een eerlijk rekenmodel voor stikstofuitstoot

  Er is ophef over de nieuwe A15 en dat heeft alles te maken met stikstofuitstoot. In eerste instantie lijkt deze ophef misschien over een abstract tekentafelprobleem te gaan, maar niets is minder waar. Wil de nieuwe A15 gerealiseerd worden, dan moet alle stikstof die daar ten gevolge van uitgestoten wordt gecompenseerd worden. Daarom moeten er berekeningen gedaan worden om te kijken hoe groot die stikstofdepositie is.

  Lees meer over "Een eerlijk rekenmodel voor stikstofuitstoot"

  Labels: ,

 6. Partydrugs
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 18 december 2020

  Designerdrugs: legaal gif voor de samenleving

  Uit de Achterhoek klinkt een noodsignaal: nieuwe synthetische drugs, zoals 3-MMC, zijn in opkomst en leveren grote gezondheidsrisico’s op voor jongeren in Gelderland. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan wetgeving die deze drug moet verbieden door het op de opiumlijst te plaatsen. Maar zolang drugscriminelen vrij spel krijgen om nieuwe vormen van synthetische drugs te produceren is het dweilen met de kraan open.

  Lees meer over "Designerdrugs: legaal gif voor de samenleving"
 7. Akkerbouw.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 27 november 2020

  Houd zoveel mogelijk grond beschikbaar voor landbouw

  De strijd om de ruimte is losgebarsten. Er moeten woningen gebouwd worden en we zoeken een plek voor opwekking van duurzame energie. Tegelijkertijd vragen we van boeren dat ze extensiveren. Vooral rondom natuurgebieden willen we dat ze minder dieren per hectare gaan houden, minder mest op het land brengen en zorgen voor een mooier landschap met meer biodiversiteit. Om te kunnen extensiveren, heeft een boer meer grond nodig. Het alternatief is dieren weg doen en dat is voor hem of haar economisch meestal niet haalbaar. De noodzaak om te extensiveren maakt extra duidelijk dat grond schaars is. Het zou jammer zijn als het extensiveren van de een betekent dat de ander geen toekomst meer heeft. 

  Lees meer over "Houd zoveel mogelijk grond beschikbaar voor landbouw"

  Labels: , ,

 8. Koeien.jpg
  6. ChristenUnie - Dirk Vreugdenhil (Nijmegen).jpg
  Door Dirk Vreugdenhil op 7 augustus 2020

  Stikstof in Gelderland

  Het is bijna ondenkbaar: een debat voeren over stikstof zonder protesterende trekkers voor de deur. Toch is dat precies wat er in Gelderland is gebeurd tijdens de laatste Statenvergadering voor het reces. Met overgrote meerderheid werd een motie aangenomen die het onmogelijk maakt voor overheden, organisaties bedrijven om op eigen houtje Gelderse bedrijven op te kopen, om vervolgens die stikstofruimte elders weer te gebruiken. Graag leg ik jullie uit waarom deze motie zo belangrijk is en hoe het toch kan dat dit in alle rust heeft plaatsgevonden.

  Lees meer over "Stikstof in Gelderland"