OV is een nutsvoorziening

Bus binnenkant.jpg
Freek Rebel.jpg
Door Freek Rebel op 29 november 2022 om 10:36

OV is een nutsvoorziening

Mobiliteit en OV gaan over verbinding. Want fysieke verbinding, zoals een busverbinding, is noodzakelijk om te ontmoeten. En ontmoeten gaat over gemeenschap zijn en over samenleven. De provincie heeft een belangrijke rol in bereikbaarheid, en daarmee in het behouden van verbinding. Eén van de grootste financiële verantwoordelijkheden van de provincie is het provinciale wegennetwerk en provinciale OV. Dan gaat het om bussen, maar ook om treinverbindingen. Veel van deze mobiliteit wordt aanbesteed. 

OV onder druk

Het gaat alleen niet goed met de bereikbaarheid. Het OV staat onder grote druk. Reizigers aantallen blijven achter en de kosten stijgen aanzienlijk. En in Gelderland hebben we ook nog te maken met een partij bussen van slechte kwaliteit. Dit is deels te wijten aan de systematiek: het aanbesteden van het OV. Door de hoge eisen die gesteld werden, worden partijen verleid om grote ambities waar te maken met grote en risicovolle investeringen als gevolg. In het geval van IJssel-Vecht heeft het de grootste elektrische vloot opgeleverd, maar daarmee zijn de ambities zoals gesteld in de aanbesteding niet gehaald, omdat bussen uitvallen en er heel veel kosten gemaakt worden. 

Slechte bussen

De ChristenUnie in Gelderland heeft de afgelopen periode vaak aandacht gevraagd voor de rol van de overheid en de markt in het OV. Waarom is het dan nu actueel? Half december start de nieuwe concessiehouder met IJssel-Vecht. Het gaat dan om een groot deel van het OV in Gelderland. Daar wordt nu gereden met de slechte elektrische bussen. De nieuwe concessiehouder moet deze overnemen als ze aan de keuringsnormen voldoen. Maar met de keuringen zijn er nog geen garanties dat de bussen over 4 jaar nog steeds voldoen aan de normen. 

OV is een nutsvoorziening

De lessen die we op dit moment onder andere hiervan leren en geleerd hebben, vragen om een andere visie op OV. Wat ons betreft is OV een nutsvoorziening en moet de overheid meer regie krijgen hierop. Dat kan door bussen in eigendom te nemen. Of chauffeurs betere dienstverbanden te geven. Want zonder verbinding zijn we als samenleving onbereikbaar en wordt het onleefbaar. Om die reden is verbinding een nutsvoorziening.

Deel dit bericht

Labels: , , ,