Wolvendebat: pleidooi voor realisme en ruimhartige vergoedingen

wolf.jpg
Freek Rebel.jpg
Door Freek Rebel op 1 juli 2020 om 16:00

Wolvendebat: pleidooi voor realisme en ruimhartige vergoedingen

De wolf is definitief terug in Nederland. En dat de wolf tot de verbeelding spreekt is de afgelopen tijd wel weer gebleken. De wolf beheerste op enig moment de media en voor- en tegenstanders vonden er van alles van. Voor de ChristenUnie is het van belang dat vooral het eerlijke verhaal over de wolf verteld wordt. De wolf is niet alleen een grote predator die schapen opeet maar ook niet alleen een luxe hond waar we mooie foto’s van kunnen maken. Daarom zijn realisme en draagvlak wat ons betreft het devies.

En om tot dat draagvlak te komen is het nodig om een koers uit te zetten om een goede balans te vinden tussen natuur en cultuur. En dat is in Gelderland gebeurt. De complimenten voor het opzetten van de wolvencommissie en het opgeleverde gebalanceerde plan. Het is geen eenvoudige opgave om vanuit zulke verschillende achtergronden tot dit gezamenlijk gedragen en gedetailleerde plan te komen.

We willen wel wat accenten aangeven. Naast de rationele impact kan een aanval van een wolf ook emotioneel impactvol zijn. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat er ruimhartig gecompenseerd wordt als er maatregelen getroffen moeten worden. Nu nog op materiaal, wij zouden graag ook zo snel mogelijk de arbeid gecompenseerd willen zien worden. En daarnaast willen wij net als de collega’s een oproep doen om kaders te zoeken om de grenzen van het leefgebied dynamisch in te richten. Concreet pleiten wij op dit moment voor compensatie van preventiemaatregelen in Ede. 

Een ander punt zijn de zomerstallingen die genoemd worden in het preventieplan. Een mooie oplossing voor gescheperde kuddes om de schapen op stal te zetten. Het scheelt een hoop arbeid, en daarnaast past het heel goed in het Gelderse landschap en de Gelderse cultuur. Wat ons betreft een scenario waar zeker energie op gezet mag worden.

Er zijn nog wel veel onzekerheden. We baseren ons beleid deels op onderzoek vanuit het buitenland en aannames daaruit voor Nederland. Zo weten we niet zeker hoeveel roedels zich nu echt gaan vestigen op de Veluwe. Dat de wolf door Bennekom liep afgelopen jaar was ook niet verwacht. We weten ook nog niet wat precies de gevolgen zijn op de wilddruk. Daarom is monitoring van groot belang. Kloppen de aannames nu echt? Waarbij een aantal punten extra aandacht vragen: draagvlak, aantallen geduid tov verwachtingen en buitenlandse data, wat zijn de gevolgen op de wilddruk, wat draagt het bij aan de beheerdoelen etc.  Daar zouden wij graag ook regelmatig een terugkoppeling van zien specifiek voor de Gelderse situatie.

Deel dit bericht

Labels: ,