Dick Ebbers - Fractievolger

Dick Ebbers (52 jaar) woont zijn hele leven al in het groene hart van de Achterhoek, het mooie Zelhem. Hij was Statenlid van 2009 tot maart 2015. Sinds 2015 is hij fractievolger en lid van de commissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) en van de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie. Dick is reeds lang politiek actief: Eerst in zijn woonplaats Zelhem als commissielid en gemeenteraadslid. Na de herindeling in de Achterhoek werd hij actief in het Provinciale bestuur van de ChristenUnie. In het dagelijks leven is Dick researcher bij AkzoNobel in Deventer op de afdeling Procestechnologie.

Zijn motivatie: Als Christen wil ik mij, naast mijn taak als vader in mijn gezin, inzetten voor de maatschappij. Ik geloof in “samen doen, omzien naar iedereen en zuinig zijn met de schepping”. Al deze aspecten komen bij elkaar in de uitgangspunten van de ChristenUnie. In de afgelopen jaren heb ik van dichtbij gezien dat de Provincie Gelderland in veel gevallen het verschil kan maken in het of niet slagen van een project of idee. De juiste keuzes maken is hierbij noodzakelijk. De ChristenUnie laat in haar verkiezingsprogramma “Geef geloof een stem” zien waar zij zich de komende 4 jaar voor in willen zetten. Daar help ik graag aan mee!