OV moet toegankelijk, bereikbaar en goed zijn

rechtenvrije foto mensen in ov  .jpg
Freek Rebel.jpg
Door Freek Rebel op 8 februari 2023 om 16:00

OV moet toegankelijk, bereikbaar en goed zijn

Reizen is duur geworden. Niet alleen voor de automobilist maar ook voor de reiziger in het openbaar vervoer (OV). Bovendien hebben we te vaak gezien dat bussen niet rijden door gebrekkig materieel of door een tekort aan chauffeurs. Menig woord is hier al over gesproken. Het onderzoeksrapport ‘OV onder druk’ concludeert terecht dat de boom kaal is, het dorre hout is eruit.

Moeten we dan de moed opgeven voor een goed OV stelsel? Zeker niet! Want juist het OV biedt kansen om onze doelen te realiseren. Ons OV is zoveel meer dan fysieke verbinding. Het gaat om kansengelijkheid. Om te kunnen studeren, te werken en te ontmoeten. Om het OV toekomstbestendig te maken, moeten we wel een actuele visie hebben en stevige keuzes maken. Daarom willen wij ons richten op twee punten: 

Lange termijn visie

We hebben aan het begin van de periode de visie voor een bereikbaar Gelderland samen vastgesteld. Vandaag de dag zien we dat de omstandigheden gewijzigd zijn. En dat vraagt om een mogelijke aanscherping op de visie en bewustzijn op de uitvoering. Waarbij verbinding tussen stad en platteland centraal staat met het OV als onmisbare schakel. En dat redden we niet alleen. We moeten dat samen met Den Haag oppakken voor de samenhang en ondersteuning. Om die reden willen we ook de complimenten geven aan het geleverde resultaat voor de Regio Express. Maar ook aan Europa als het gaat om wet- en regelgeving.

 

Rollen

Als overheid stellen we de kaders en definiëren we wat belangrijk is. Bereikbaarheid valt daaronder. We zijn te ver doorgeschoten om de markt alles uit te laten voeren. Bovendien is het ingewikkeld om overzicht en regie op het geheel te houden. Dat heeft te maken met ingewikkelde governance structuren. Maar ook met het teveel bij elkaar vegen van de verschillende rollen onder één aanbesteding. Zelfs de markt geeft aan dat het wel wat minder mag. Ook vraagt de markt zich af of zij nog wel de bussen moeten exploiteren binnen dezelfde aanbesteding. Dan is het onze verantwoordelijkheid om te zoeken naar een beter evenwicht. Evenwicht waarbij het publieke belang voorop staat. En waarbij de markt doet waar zij goed in is.

De Tweede Kamer heeft daar een motie over aangenomen om te onderzoeken -samen met provincies- of het wel zo handig is om dienstverlening, materieel en materiaal in één aanbesteding uit te vragen. En ook wij pleiten er voor om scherp te zijn op de rollen. Om die reden hebben wij een motie opgesteld en ingediend.

Er liggen grote uitdagingen de komende periode. Maar dat is ook een kans om Gelderland toekomstbestendig bereikbaar te houden. En als we ergens kansen kunnen verzilveren dan is het wel in Gelderland!

Freek Rebel: “Door een gebrekkig of niet functionerend openbaar vervoer neemt de kansenongelijkheid toe. Dat wil de ChristenUnie niet. Het OV is meer dan een middel om reizen van A naar B. Het stelt ons in de gelegenheid om te ontmoeten, leren en werken. OV moet toegankelijk, betaalbaar en goed zijn.”

Deel dit bericht

Labels: , ,