Water in de grond – water in de beek

Water aarde.jpeg
Janneke Slingerland.jpg Judith Westerink.jpg
Door Janneke Slingerland, Judith Westerink op 23 december 2022 om 14:05

Water in de grond – water in de beek

De Heelsumse beek ontspringt op de Wolfhezerheide en stroomt via Heelsum en de Jufferswaard naar de Rijn. Andere beken in deze omgeving stromen al jaren niet meer: de grondwaterstand daalt en de beken zijn drooggevallen.

Judith Westerink en Janneke Slingerland van de Gelderse ChristenUniefractie bezochten de Heelsumse beek. Ze voerden met leden van de Werkgroep Stromende beken een peilbuismeting uit, naar de actuele waterstand – zoals de werkgroep maandelijks doet op tientallen peilpunten. Wat blijkt: gemiddeld daalt het peil, en de grondwaterstand is sinds de jaren ’60 met een meter gedaald. 

'Als elke druppel telt' is de titel van het rapport dat de Rekenkamer Oost-Nederland in september publiceerde. Daarin staan acht heldere aanbevelingen aan de provincie Gelderland om de bescherming van ons grondwater te verbeteren. De heldere boodschap is dat ons bodem- en watersysteem onder druk staat en dat de provincie werk moet maken van haar verantwoordelijkheid.  

Het is code rood voor de Heelsumse beek, meldt de Werkgroep Stromende beken uit de regio. ‘De hoogste tijd om werk te maken van voorwaarden voor onttrekkingen uit ons grondwater’ constateert Statenlid Janneke Slingerland. We nemen als ChristenUnie dan ook de aanbevelingen serieus – en steunen het besluit van Provincale Staten om deze over te nemen. 

Heelsumse beek 1

WhatsApp Image 2022-12-21 at 12.20.13

Heelsumse beek 2

Deel dit bericht