Waarom indexeren zo belangrijk is

Indexering.jpeg
Freek Rebel.jpg
Door Freek Rebel op 23 december 2022 om 12:38

Waarom indexeren zo belangrijk is

Ieder jaar wordt er door de provincie een begroting opgesteld. Vanuit de begroting wordt geld verdeeld om de verschillende taken uit te kunnen voeren. 

Er zijn grofweg 2 stromen wat verdeeld wordt: structureel en incidenteel geld. Structureel geld is nodig om bijvoorbeeld de treinen en bussen te laten rijden. Daar wordt structureel geld voor ingezet. Naast het in bedrijf houden van de bussen en treinen moet er ook onderhoud gepleegd worden of geïnvesteerd in het vervangen van wegen of bruggen. Daar wordt incidenteel geld voor gereserveerd. 

De projecten worden geprogrammeerd en om te komen tot uitvoering wordt er een planning opgesteld. En met de planning wordt een raming gemaakt van de kosten. Als een project echter uitgesteld wordt, of lange voorbereidingstijd nodig heeft, kunnen de kosten wel eens verder gestegen zijn dan aanvankelijk begroot. En omdat er per jaar projecten begroot worden en per jaar een potje is voor projecten, kan dat gaan knellen. Zeker als de projecten niet geïndexeerd worden.

En dat is het geval. Dus terwijl projecten duurder worden, wordt het potje om de projecten uit te voeren niet aangepast. Dat levert uitstel en verkeerde verwachtingen op. Zeker met de huidige indexaties is dat een groot risico. Dat is eerder al gebeurt bij de Rijnbrug en ook op andere projecten bestaat dat risico. Dat is de reden waarom we een motie hebben ingediend zodat we ook als Provinciale Staten inzichtelijk hebben wat de gevolgen zijn voor de verschillende projecten in Gelderland. Deze motie is aangenomen!

Deel dit bericht

Labels: , ,