Regeling agrarisch natuurbeheer zekergesteld

Weidevogel.jpeg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png Freek Rebel.jpg
Door ChristenUnie Gelderland, Freek Rebel op 10 november 2022 om 19:00

Regeling agrarisch natuurbeheer zekergesteld

Goed nieuws voor Gelderse boeren die zich inzetten voor natuurbeheer en het versterken van de biodiversiteit. Een motie van de ChristenUnie die pleit voor een regeling die het agrarisch natuurbeheer ook voor 2023 en volgende jaren zeker moet stellen is met ruime meerderheid aangenomen.

“Boeren spelen een hele belangrijke rol in het beheren van natuur en het versterken van biodiversiteit. Juist nu is het belangrijk dat ze worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze maken voor dit beheer”. Aldus Freek Rebel.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze subsidie beschermen en verbeteren boeren de omgeving van dieren; werken ze aan waterkwaliteit en dragen ze bij aan klimaatdoelen. Dit doen landbouwers bijvoorbeeld door graslanden minder te bemesten en door laat te maaien, zodat vogels er kunnen broeden.
Rebel vervolgt: “Juist bij de initiatieven van de agrarische collectieven zien we hoe natuur en boeren niet tegenover elkaar hoeven te staan, maar juist elkaar kunnen versterken. Bij alle opgaven die we hebben op het gebied van milieu, water en stikstof is het van groot belang dat we boeren ondersteunen die onze natuur versterken.”

Deel dit bericht

Labels: , ,