Helihaven Barneveld: (g)een nieuwe locatie

isaac-benhesed-nCm8AOjM_zE-unsplash.jpg
Janneke Slingerland.jpg Freek Rebel.jpg
Door Janneke Slingerland, Freek Rebel op 10 maart 2022 om 11:11

Helihaven Barneveld: (g)een nieuwe locatie

Gelderland heeft een aantal luchtvaart- en helikopterterreinen, en is bevoegd om een vergunning voor zo’n terrein te verlenen. Onlangs is een vergunning aangevraagd om een helihaven te realiseren in de omgeving van het Schaffelaarbos, in gemeente Barneveld. Hiervoor heeft Gedeputeerde Staten een ontheffing verleend.  Dit riep bij ons een aantal vragen op.

Allereerst lijkt deze helihaven niet in lijn te zijn met het beleidskader van onze provincie, die stelt dat helihavens zoveel mogelijk geconcentreerd moeten worden op industrieterreinen. In het geval van de helihaven in gemeente Barneveld zal er naast een groot bos een helihaven komen. Wat ons betreft is dit niet de bedoeling, omdat dit gevolgen heeft voor de flora en fauna daar én mogelijk leidt tot geluidsoverlast.

De vergunning voor deze helihaven stuit ook op een andere probleem: de papieren werkelijkheid van stikstofregels. De provincie beredeneert dat deze nieuwe helihaven in de plek komt van een andere helihaven. De nieuwe locatie voor de helihaven bevindt zich verder van beschermd natuurgebied, dus dat klinkt als vooruitgang. Helaas is het niet zo positief als het klinkt.

De gedachtegang van de provincie is dat de verplaatsing zou leiden tot lagere stikstofdepositie. De oude locatie is echter al een aantal jaren buiten gebruik, dus er was op die locatie helemaal geen sprake van stikstofdepositie. Met verplaatsing van de helihaven zal er wel weer luchtvaartactiviteit plaats gaan vinden, wat onder de streep dus leidt tot méér stikstofdepositie.

Deze zorgen en vragen hebben we ook voorgelegd bij Gedeputeerde Staten, door samen met D66 schriftelijke vragen te stellen. De vragen zijn hier te vinden.

Deel dit bericht

Labels: , ,