Windenergie langs de IJssel

Windmolens.jpg
Janneke Slingerland.jpg
Door Janneke Slingerland op 21 november 2022 om 10:06

Windenergie langs de IJssel

De bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal in Zutphen kan doorgaan. Het inpassingsplan voor windpark IJsselwind Zutphen is vastgesteld door Provinciale Staten.

"De energie die deze windmolens gaan opwekken hebben we hard nodig. Toch zijn dit geen prettige besluiten om te nemen", benadrukt ChristenUnie-Statenlid Janneke Slingerland. "Er zijn goede en zwaarwegende redenen om deze windturbines te willen. Maar de uitvoering van dit voorstel raakt omwonenden sterk in hun persoonlijke, directe leefomgeving."

Samen met andere fracties dringt de ChristenUnie er bij de initiatiefnemers op aan om te kiezen voor turbines die zo min mogelijk geluidsoverlast bieden, en om ruimhartig te compenseren. Ook heeft de ChristenUnie een motie gesteund met het verzoek aan de gedeputeerde om de samenloop van geluidshinder van de turbines, de rondweg en andere zaken over twee jaar te evalueren en waar mogelijk te beperken. De windturbines zijn noodzakelijk in het algemeen belang – met deze oproepen hopen we de overlast voor direct aanwonenden te beperken.

Deel dit bericht

Labels: , ,