Luchthavenbesluit Teuge

Vliegtuig.jpg

Luchthavenbesluit Teuge

Lang is er gesproken om het Luchthavenbesluit Teuge voor te bereiden: overleg is gevoerd door omwonenden, de luchthavendirectie, gebruikers van de luchthaven en onder andere ook de provincie Gelderland, samen in de CRO-Teuge (Commissie Regionaal Overleg Teuge).

Vorige week is het luchthavenbesluit vastgesteld. Niet iedereen is tevreden met de uitkomst – de belangen lopen teveel uiteen. Eerder schreven we hier al over. Als ChristenUnie denken we dat het voorstel een evenwichtige uitkomst is. Er is duidelijkheid over het maximaal aantal vliegbewegingen en er komen per maand vier valschermvrije dagdelen – belangrijk om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken. 

In de komende jaren wordt vanuit de provincie Gelderland gewerkt aan verdere inzet op verduurzaming en beperking van geluid. 

Fysiek geluid vanuit de luchthaven blijft – zorg dat ook geluiden vanuit de omgeving gehoord en serieus genomen worden. Blijf in gesprek met elkaar, communiceer!

is de oproep die Statenlid Janneke Slingerland deed in de vergadering van Provinciale Staten.

Foto: Old plane 1 van Cristel Veefkind, Some rights reserved.

Deel dit bericht

Labels: , ,