Het best bewaarde geheim van Gelderland

Boeren laarzen in veld.jpg
Judith Westerink.jpg
Door Judith Westerink op 15 maart 2021 om 13:02

Het best bewaarde geheim van Gelderland

Soms voel je je als politicus net een detective. 

In mijn blogje 'Voor een gezond Gelderland' schreef ik nog dat bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat komt omdat ik bestrijdingsmiddelen niet tegenkwam in de teksten van actualisatie 7 van de Omgevingsverordening (Afdeling 3.2, Artikel 3.23) of de bijlage waarnaar wordt verwezen als het gaat om schadelijke stoffen waarvan de toepassing niet is toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Maar in die bijlage wordt weer verwezen naar een ander document: de stoffenlijst. Die kon ik niet vinden. Dus die heb ik middels technische vragen opgevraagd. De antwoorden vindt u hier. 

Op die lijst met schadelijke stoffen komen bestrijdingsmiddelen twee keer voor. Daaruit maak ik op dat bestrijdingsmiddelen toch niet zijn toegestaan in Gelderse grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de zekerheid heb ik dat nog even nagevraagd.  

Intussen dacht ik: als het voor mij al zo moeilijk is om die informatie te achterhalen, is dat nog moeilijker voor grondeigenaren en –gebruikers. Daarom ben ik een rondje gaan fietsen in het grondwaterbeschermingsgebied bij mij in de buurt. Boeren en particulieren vertelden mij van niets te weten. Er worden wel degelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt. Boeren vertrouwen op de loonwerker als het gaat om kennis over de regels met betrekking tot bestrijdingsmiddelen. Het is immers meestal de loonwerker die de bespuitingen uitvoert. 

Dus belde ik een lokale loonwerker. Waar haalt de loonwerker zijn kennis vandaan? Weet de loonwerker van de provinciale regels? Welnee, de loonwerker vertrouwt op de informatie uit de Handleiding Bestrijdingsmiddelen van bet bureau Delphy. Daarin staat aangegeven welke middelen wel en niet zijn toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.  

De adviezen van Delphy zijn gelijk voor heel het land. Delphy kijkt niet naar verschillen tussen provincies en maakt helemaal geen gebruik van de Omgevingsverordeningen, maar baseert de Handleiding op landelijke informatie van Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen)Gtgb bevestigt dat zij op basis van modelberekeningen onderscheid maken in middelen die wel en niet zijn toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Ook zij kijken niet naar de provinciale regels. 

De ambtenaren bevestigen dat bestrijdingsmiddelen volgens de Gelderse Omgevingsverordening niet zijn toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Het lijkt wel of ze daar zelf ook een beetje verbaasd over zijn. Er is in ieder geval niets gedaan aan voorlichting of handhaving. 

De regels zijn dus niet bekend bij de ambtenaren, handhavers, adviseurs, grondgebruikers en  loonwerkers. Op die manier is het niet zo vreemd dat nog steeds resten van bestrijdingsmiddelen terecht komen in de drinkwaterbronnen  

Deel dit bericht