Gelderse partijen geven nogmaals signaal: ‘niet laagvliegen boven Gelderland’

Lelystad Airportdonderdag 03 oktober 2019 12:30

GroenLinks, samen met VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, vraagt Gedeputeerde Staten van Gelderland nogmaals bij de minister erop aan te dringen om te zorgen dat er geen laagvliegroutes  worden toegestaan. Ook als dat betekent dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat haar besluit om een luchtverkeersleiding in te stellen op Lelystad Airport zou moeten heroverwegen.

Onlangs besloot de minister om een luchtverkeersleiding in te stellen op Lelystad Airport per 7 november 2019. Dit brengt beperkingen met zich mee voor het huidige vliegverkeer waaronder hoogtebeperkingen. In de praktijk betekent dit dat er vanaf 7 november aanstaande al gevlogen zal worden volgens de laagvliegroutes van de B+-variant.

Deze beslissing heeft tot veel onbegrip geleid, zowel bij luchtvaartorganisaties die het instellen van een luchtverkeersleiding en de laagvliegroutes (nog) niet nodig vinden, als in de politiek. In een antwoord op mondelinge vragen gaf Gedeputeerde Staten van Overijssel op 25 september jl. al aan zich grote zorgen te maken over de mogelijke toename van geluidsoverlast. Ook vindt zij dat er nu onwenselijke stappen worden genomen. De Statenfracties van GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP in Gelderland onderschrijven dit gevoel. Zij stellen daarom vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland om als provincie eenzelfde helder signaal te sturen naar de minister.

Tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 heeft Provinciale Staten van Gelderland motie ‘18M101 Bescherm Gelderland: Niet laagvliegen’, ingediend door GroenLinks en mede-ingediend door CDA, PvdA, CU, D66, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS, met een grote meerderheid aangenomen. Door middel van deze motie sprak Provinciale Staten uit dat laagvliegen vanaf Lelystad Airport onacceptabel is en dat het van mening is dat de uitbreiding van Lelystad Airport niet open kan voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. Daarnaast is in het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ voor de bestuursperiode 2019-2023 opgenomen dat de uitbreiding van Lelystad Airport pas kan opengaan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
191003 Schriftelijke vragen GL mee-indiening door CU ea laagvliegroutes Lelystad Airport .pdf19,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug