Welkom bij de ChristenUnie Gelderland

ChristenUnie Gelderland wil vaart maken met stimulering kringlooplandbouw in Gelderland

koeien.jpgmaandag 07 oktober 2019 17:34 De Gelderse ChristenUnie fractie heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken omtrent de omslag naar kringlooplandbouw in Gelderland. De fractie ziet al langer de noodzaak voor deze omslag en ook minister Schouten wil samen met provincies werken aan een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. lees verder

Gelderse partijen geven nogmaals signaal: ‘niet laagvliegen boven Gelderland’

Lelystad Airportdonderdag 03 oktober 2019 12:30 GroenLinks, samen met VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, vraagt Gedeputeerde Staten van Gelderland nogmaals bij de minister erop aan te dringen om te zorgen dat er geen laagvliegroutes  worden ... lees verder

Gelderland moet voorop blijven lopen als voedselprovincie nummer 1

streekproducten Dirk met Carola Schouten.pngmaandag 09 september 2019 11:30 Foto: Dirk Vreugdenhil en minister Carola Schouten promoten Gelderse streekproducten De Gelderse fractie van de ChristenUnie wil dat de Provincie initiatief neemt bij binnenlandse handelsmissies ... lees verder

ChristenUnie Gelderland: perspectiefnota biedt hoopvol perspectief voor Gelderlanders

streekproduct logo.jpgwoensdag 03 juli 2019 19:29 ChristenUnie Gelderland: perspectiefnota biedt hoopvol perspectief voor Gelderlanders Fractievoorzitter Dirk Vreugdenhil is tevreden met de perspectiefnota, zo gaf hij aan bij de behandeling ervan... lees verder

ChristenUnie Gelderland wil coördinatie van provincie in bestrijding eikenprocessierups

eik met processierupsnesten.jpgdinsdag 02 juli 2019 12:36   De Gelderse fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de oprukkende eikenprocessierups in Gelderland. De brandharen van de rups veroorzaken klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie ... lees verder

Klik hier voor ons volledige nieuwsarchief

Onderzoek drugsafval

Rapport leegstandsonderzoek