Peter van 't Hoog - Statenlid

Peter van 't Hoog woont in Ede en is sinds 2012 Statenlid voor de ChristenUnie.

In de periode 2012-2015 was hij lid van de Commissie Algemene Zaken, Financiën en Welzijn (AFW) en de Commissie Ruimtelijke Ordening en Water (ROW). Hij is al jarenlang politiek actief en was onder meer wethouder in de gemeente Ede (2002-2010) en raadslid in de gemeente Elburg (1994-1997). In het dagelijks leven werkt hij bij Rijkswaterstaat in het management van projecten. Daarnaast is hij commissaris bij een bedrijf en actief in vrijwilligerswerk.


Zijn motivatie: “De ChristenUnie wil vanuit christelijke levensovertuiging constructief bijdragen aan de samenleving. Dat sluit helemaal bij hoe ik onze roeping in deze wereld zie. Daarom voel ik me helemaal thuis in de ChristenUnie. Vanuit die overtuiging zetten we ons sterk in voor een toekomstgericht en sociaal Gelderland. Er spelen in de samenleving veel vraagstukken op gebied van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economie. Vraagstukken die onderling sterk samenhangen en soms heel complex zijn. Hoe belangrijk is het dan dat de provincie goede keuzes maakt. Om maar eens een paar te noemen: zuinig omgaan met de ruimte, vernieuwing van de economie, balans tussen leefbare steden en vitaal platteland,  een levensvatbare agrarische sector die in evenwicht is met landschap en natuur, de ‘menselijke maat’ in de samenleving. Ik zie het als een voorrecht om daar als Statenlid aan te mogen bijdragen.“