Onze Speerpunten

Een groen en duurzaam Gelderland

Gelderland is een prachtige provincie. We hebben veel ruimte en natuur gekregen om voor te zorgen. De ChristenUnie zet volop in op schone energie en duurzame oplossingen. In Gelderland zijn veel mensen die hieraan mee willen helpen, maar dit is lang niet voor iedereen haalbaar en betaalbaar. Dat moet veranderen. Wij willen dat iedereen mee kan doen met het verduurzamen van Gelderland en dat de kosten hiervan eerlijk worden verdeeld. 

Boeren horen bij Gelderland

Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel. Wij zijn trots op onze Gelderse agrarische sector. Om deze toekomstbestendig te houden, is er wel een transitie nodig naar een betere balans tussen landbouw en landschap. Het is daarvoor ten eerste van belang dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. We moeten zorgvuldig met de bodem omgaan en een goede balans zoeken tussen dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst in Gelderland.

 

Vrijheid voor alle Gelderlanders

Wij leven in een vrij Gelderland. Dat is waardevol en bijzonder, ook al staan we daar niet elke dag bij stil. In vrijheid leven geeft ons verantwoordelijkheid om op te komen voor mensen die deze vrijheid niet hebben. In onze provincie worden mensen uitgebuit, gedwongen tot prostitutie of zijn verstrikt geraakt in de greep van drugscriminelen. Wij komen op voor kwetsbare mensen en blijven strijden voor de vrijheid van alle Gelderlanders.