Gelderse ChristenUnie Statenfractie op werkbezoek in Culemborg

fabriek Culemborgmaandag 18 oktober 2010 10:00

Woensdag 13 oktober jl. bracht de ChristenUnie Statenfractie een werkbezoek aan de Gemeente Culemborg. Zowel de plannen aan de Lek in het kader van ruimte voor de rivier alsmede de ontwikkelingen rond de Spoorzone in en rond de voormalige meubelfabriek spraken de Provinciale politici bijzonder aan. Het is wel zaak dat de ruimtelijke plannen rond de rivier ook wel passend blijven bij de ontwikkeling en de schaal van Culemborg, aldus de leden van de Gelderse Statenfractie. Ten aanzien van de ontwikkelingen rond de voormalige meubelfabriek langs het spoor en de ideeën rond het plan Cultuurfabriek had grote belangstelling van de ChristenUnie politici. Een project waar goede mogelijkheden inzitten voor Culemborg en haar inwoners, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de Gelderse Statenfractie.

Het werkbezoek begon die woensdag ten huize van ChristenUnie gemeenteraadslid Daniël Jumelet waar we tevens werden ontvangen door het Culemborg bestuurslid Marian van Houwelingen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. is de ChristenUnie vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Culemborg en dat blijft niet onopgemerkt. Het gezelschap van de Statenfractie kreeg eerst te horen hoe de plannen voor de Lek er uit zien. Grootse plannen, maar de vraag is of dit allemaal bij Culemborg past. Ruimte voor de Rivier is een zaak van Rijkswaterstaat, maar dit inbedden met grootscheepse plannen voor een stad aan de rivier met jachthavens en recreatie is vooral een gemeentelijke zaak. De ChristenUnie Culemborg heeft haar bedenkingen tegen deze plannen, en liet de provinciale fractie zien wat de gevolgen voor dit gebied kunnen zijn. Het is duidelijk dat de aanblik van Culemborg aan de Lek verbeterd moet worden, maar de vraag is of het niet wat soberder kan.

Cultuurfabriek
Daarna werd een bezoek gebracht aan de voormalige meubelfabriek langs het spoor die sinds een aantal jaren wordt gebruikt en bewoond door een aantal kunstenaars. We werden uitgebreid rondgeleid en konden als politici ervaren hoe zorgvuldig deze kunstenaars omgaan met het gebouw en de cultuurhistorische waarde van het pand. De kunstenaars die er nu wonen en werken, willen er graag een mooi geheel van maken met ruimtes voor een stationsrestauratie, een theaterzaal, allerlei flexwerkplekken en vergaderruimte. Hun ideeën zijn omgezet in het plan “Cultuurfabriek” Het gebouw moet behoorlijk opgeknapt worden willen de plannen realiteit worden, maar de eerste indruk van de ideeën zijn veelbelovend, aldus raadslid Jumelet. Het is zaak dat de Culemborgse politiek de plannen omarmt en een nadere planstudie doet naar de haalbaarheid en de betaalbaarheid van het plan Cultuurfabriek. Als de gemeenteraad bereid is deze plannen financieel te ondersteunen, dan zien de provinciale politici ook nog wel mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de provincie als het gaat om spoorzone ontwikkelingen (geluid barrière), duurzaamheid (zonnepaneel daken) en startende ondernemers.

Scherp en betrokken
Voor de ChristenUnie Statenfractie was het de eerste keer dat zij op werkbezoek waren in Culemborg, het werk dat de eenmansfractie verricht in Culemborg dwingt respect af. Een fractie met hart voor Culemborg, die bruggen wil slaan naar mensen en zo hart heeft voor de stad, zij toont zich scherp en betrokken, zo liet Pieter Plug weten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CultuurFabriek-presentatie-5,7 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Gelderse ChristenUnie Statenfractie op werkbezoek in Culemborg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.