Drie ton extra voor bestrijding criminaliteit in Oost Nederland

180131 quoto Dirk weerbare overheid weerbare samenlevingwoensdag 31 januari 2018 16:53

Gelderland heeft een weerbare overheid nodig die die criminaliteit stevig aanpakt. Op aandringen van ChristenUnie gaat gedeputeerde Jan Markink aan de slag om te zorgen dat het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost Nederland € 300.000 extra krijgt om zijn taken blijvend goed uit te voeren.

Uit het rapport van de oud-burgemeester van Arnhem, de heer Kaiser, blijkt dat criminaliteit steeds groter wordt en dat dit de samenleving ondermijnt. Drugsdumpingen, witwassen, afpersingen komen in Gelderland steeds vaker voor. Het rapport van Kaiser ziet het RIEC als spin in het web om alle informatie te bundelen en samen met alle betrokken overheidsinstanties de strijd tegen de criminelen aan te gaan. Echter, het RIEC heeft te maken met een structureel tekort.

Dit financiële tekort is reden voor de ChristenUnie om bij het college te pleiten voor structureel meer middelen voor het RIEC om haar taken aan te kunnen. De overheid moet weerbaar zijn en blijven, aldus Vreugdenhil. “Extra middelen voor de bestrijding van criminaliteit is slecht nieuws voor de zware jongens in Gelderland en Overijssel. De komende jaren zullen we naast het opvoeren van de strijd tegen ondermijnende criminaliteit ook als overheid moeten werken aan het bieden van kansen en hoop voor kwetsbare groepen die nu de dupe zijn van deze criminelen.”

 

« Terug