ChristenUnie vraagt aandacht voor lokale belangen bij nieuwe railterminal

betuwelijndinsdag 19 december 2017 12:20

Lokale belangen lijken ondergesneeuwd te vanwege regionale belangen in de plannen van Gedeputeerde Staten voor een railterminal. ‘Voor ons als provinciale Gelderse ChristenUniefractie reden om kritisch te kijken naar de nieuwe railterminal,’ aldus Pieter Plug van de ChristenUnie Gelderland.

Plug vraagt zich af waarom er nu al 5,1 miljoen besteed moet worden aan de ontwikkeling van de railterminal, geld dat bedoeld is voor de economische spin-off. Volgens het Statenlid is het verstandiger een kleiner bedrag te besteden voor een voorbereidingsplan. Mocht blijken dat de realisatie van de railterminal economisch niet levensvatbaar is, dan is niet het hele bedrag verdwenen.

Ook dat geluidsoverlast niet meegewogen is bij de besluitvorming, vindt de ChristenUnie een punt van zorg. Zo mogelijk moet het college bovenwettelijke maatregelen nemen om de geluidsoverlast aan te pakken, om overlast voor omwonenden te beperken.

Dat de railterminal kansen biedt om de Betuwelijn meer te benutten, is voor de fractie een positief aspect van de railterminal. Ook het feit dat bij gebruik van de railterminal er minder vrachtauto’s op de weg zullen rijden, vindt de fractie een goede zaak. Maar dit mag niet leiden tot veronachtzamen van lokale belangen ten gunste van regionaal belang, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie.  

 

« Terug