Gelderse familiebedrijven: sterk en verbonden

Landwinkelwoensdag 25 oktober 2017 16:18

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Gelderse economie. De provincie Gelderland moet hier meer aandacht aan besteden. Het is aanleiding voor de Gelderse fracties van CDA, PvdA, SP en ChristenUnie om met een initiatiefvoorstel te komen om deze bedrijven een steuntje in de rug te geven.

In Gelderland is 68% van de bedrijven een familiebedrijf. Hieronder vallen de meeste agrarische bedrijven (92% is familiebedrijf) en veel winkelbedrijven en zijn een belangrijke banenmotor.

Deze bedrijven zijn relatief goed uit de crisis gekomen. Dit komt vooral omdat familiebedrijven meer gericht zijn op de lange termijn dan niet-familiebedrijven. Familiebedrijven doen het ook op maatschappelijk vlak goed: ze doen meer aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs.

Familiebedrijven kennen ook specifieke problemen. Vooral bedrijfsopvolging kan binnen een familie een lastig punt zijn. Familiebanden, eigendom en het bestieren van een bedrijf komen hier samen. Als de opvolging van een familiebedrijf niet goed is geregeld, komt de toekomst van het familiebedrijf in gevaar. En dat is geen uitzondering: zo’n 70% van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet.

“Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven leren van andere familiebedrijven. Op dit moment ontbreekt in Gelderland een sterk netwerk van familiebedrijven dat kennisdeling mogelijk maakt. We hebben als provincie Gelderland een sterk netwerk bij Gelderse bedrijven. Als we dat benutten en helpen versterken, dan kunnen we al veel bereiken. Dat willen we met dit initiatiefvoorstel voor elkaar krijgen,” stellen de initiatiefnemers.

Als ChristenUnie hebben we, net als het CDA, hier eerder dit jaar ook al voor gepleit en we zijn daarom blij dat we nu met andere partijen serieus aan de slag gaan om de familiebedrijven in Gelderland een steun in de rug gaan geven, aldus ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland.

Het initiatiefvoorstel wordt op 13 december behandeld in de Provinciale Statenvergadering.

De volledige test van het voorstel is te vinden op: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5807797/1/EEM_-_Initiatiefvoorstel_CDA%2C_SP%2C_Pvda_en_ChristenUnie_over_familiebedrijven_%28PS2017-649%29

 

 

« Terug