Weblog - Narcos in Gelderland: de strijd tegen drugscriminaliteit

2. Dirk Vreugdenhildinsdag 25 juli 2017 19:40

Mensen vragen mij wel eens waarom ik mij toch zo druk maak over drugscriminaliteit in Gelderland. Ze vragen: ‘Houd je je niet bezig met een onderwerp dat in Gelderland amper voor komt?’ of ‘Het onderwerp klinkt wel lekker stoer, maar hoeveel mensen hebben er nou echt last van?’ Onder de wereld van prachtige Gelderse steden, heidevelden en burlende edelherten gaat een wereld schuil die zich maar met één ding bezighoudt: zoveel mogelijk geld verdienen, ongeacht het leed dat dit met zich meebrengt voor mens en natuur. Dat is geen leuk beeld van Gelderland, maar het is wel belangrijk om ons te realiseren wat er gaande is, om daar niet alleen als overheid, maar zeker ook als samenleving weerstand tegen te bieden.

Wie de rapporten van de Europese Unie leest over drugsmarkten in Europa ziet dat Nederland de twijfelachtige eer heeft om beschreven te worden als drugsland nummer één. Netwerken voor de productie en transport van diverse soorten drugs lopen via Nederland. De intensiteit waarmee drugscriminelen in Nederland hun werk doen, bracht criminoloog Fijnaut tot de uitspraak dat Nederland het ‘Colombia van West-Europa’ is. Ook in Gelderland zien we steeds nadrukkelijker signalen van drugscriminaliteit. Er worden meer laboratoria opgerold, er worden steeds vaker dumpingen van drugsafval gerapporteerd.

Drugscriminaliteit is op zichzelf een probleem, maar waar ik mij vooral zorgen over maak zijn de kwetsbare groepen in onze maatschappij die gebruikt worden door criminelen om de vuile klusjes op te knappen, zodat ze zelf buiten schot blijven. Voor mij is dat geen theoretisch verhaal. Ik ken de verhalen uit de eerste hand en ik heb gezien hoe moeilijk het is om vervolgens weer een normaal bestaan op te bouwen. Ik maak mij zorgen over het gemak waarmee jongeren en andere kwetsbare groepen in contact kunnen komen met mensen die ze veel geld in een korte tijd beloven. Over hoe ze verstrikt raken in een wereld van intimidatie en geweld.

In de afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden om het onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. Ik ben blij dat er bestuurlijke aandacht is voor het onderwerp. Commissaris van de Koning Cornielje verdient een groot compliment voor zijn inzet om integriteit en een weerbare overheid aan de kaak te stellen bij de vele bijeenkomsten waar hij spreekt. Het toont ook het belang en de urgentie van het probleem aan: Het is geen onderwerp dat alleen in Noord-Brabant of de grote steden speelt: ook in Gelderland moeten we vol aan de bak om (drugs)criminelen geen kans te geven.

Criminelen moet je keihard aanpakken. Daar lijkt men het wel over eens. Maar wat doe je dan? Gelukkig komt er meer inzet om criminelen op te sporen,  geld af te pakken en panden te sluiten. En het is goed dat dit gebeurt. Wat mij betreft mag daar overigens wel een schepje bovenop. Ik vind het nog steeds vreemd dat afgepakt crimineel geld niet ingezet wordt om politie en andere opsporingsapparaten financieel te ondersteunen. Wat mij betreft zou er ook een ruimhartiger beleid mogen komen om gedupeerden van drugscriminaliteit tegemoet te komen: wie de pech heeft om een paar vaten drugsafval op zijn grond tegen te komen, moet opdraaien voor minimaal de helft van de kosten, wat op kan lopen tot wel 10.000 euro.

Toch is het onvoldoende om alleen een weerbare overheid te hebben. Als we de criminelen echt het leven zuur willen maken, moeten we toe naar een weerbare samenleving. Een samenleving waar we schouder aan schouder staan om kwetsbare groepen te beschermen tegen de gevaren van drugscriminaliteit. Een samenleving die gevoed wordt met informatie om waakzaam te zijn voor signalen van drugscriminaliteit. Een samenleving waar we het gesprek aan de keukentafel aangaan over de consequenties van het gebruik van drugs, niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor wat je mens en natuur aandoet door de productie en handel van XTC en andere drugs in stand te houden. Die uitdaging moeten we met elkaar aangaan.

Welke bijdrage lever jij?  

« Terug