Iedereen moet mee kunnen doen

pieter_quotes_armoede_schuld_twitterwoensdag 28 juni 2017 14:00

Iedereen mee moet kunnen doen en Gelderland moet oog hebben voor de ander en de omgeving, zo gaf fractievoorzitter Pieter Plug aan in de Statenvergadering over de Voorjaarsnota. Gelukkig gaat het financieel beter in Gelderland, en dat geeft gemeenten mogelijkheden om mensen in armoede, schulden en verslavingen te ondersteunen.

 ‘Met de vorige maand vastgestelde MidTermReview en de voorjaarsnota zijn we als provincie Gelderland hard op weg om het pad te plaveien voor de komende twee jaren,’ stelt Plug. ‘Je zou kunnen zeggen dat de ondergrond is gelegd. Met onze bijdrage wil de ChristenUnie graag richting meegeven voor de inrichting en afwerking van het pad. Het Gelders pad moet deugdelijk en toegankelijk zijn, en wat de ChristenUnie betreft zo worden aangelegd dat iedereen mee kan doen, waarbij we oog hebben voor de ander en onze omgeving.

Het toekomstig financieel perspectief van de provincie Gelderland wordt er na deze bestuursperiode niet slechter op. Dat is goed nieuws, voor het college, voor ons als politieke vertegenwoordigers van deze mooie provincie en niet in laatste plaats voor onze Gelderse inwoners.

Maar er is ook een keerzijde. De dossiergroep Armoede en Schulden van de G32 gemeenten presenteerde begin deze maand een factsheet Armoede en schulden. De factsheet informeert over de problematiek en biedt ook concrete oplossingsrichtingen en voorbeelden voor dilemma’s rond schulden waar veel gemeenten en dan vooral haar inwoners mee worstelen. De ChristenUnie ziet hier een goed aanknopingspunt om als provincie Gelderland te bekijken hoe we de gemeenten in Gelderland hierbij kunnen ondersteunen.

De ChristenUnie gelooft dat mensen tot bloei kunnen komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen. Ook de provincie kan daaraan een steentje bijdragen, om armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. Dat is de menselijke kant van de leefbaarheid, waarin iedereen meetelt.’

 

 

« Terug