ChristenUnie in coalitie 2019-2023

Dorpendeals

Dorpendeals

Soms lijkt de provincie op afstand te staan en daarom willen we juist in deze periode naar de inwoners toe. De inwoners van Gelderland moeten heel nauw betrokken worden bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Vooral in kleine dorpen staan voorzieningen als scholen, sportclubs, buurthuizen en bibliotheken onder druk. Ook is er behoefte aan goede mobiliteit en passende woningen voor jong en oud. Wij willen de leefbaarheid in Gelderland versterken. Niet vanuit Arnhem maar aan de keukentafels bij de Gelderlanders thuis. Er is 50 miljoen Euro beschikbaar om deze dorpendeals tot stand te laten komen.

Weerbare Samenleving

Weerbare samenleving

Jarenlang heeft de ChristenUnie zich hard gemaakt voor kwetsbare jongeren en gedupeerde grondeigenaren die te maken hebben gekregen met georganiseerde criminaliteit. Het is daarom zo belangrijk dat we nu echt iets kunnen betekenen voor al die mensen waar we de afgelopen periode bij op bezoek zijn geweest. 100% vergoeding voor grondeigenaren die de dupe zijn geworden van drugsdumpingen en met beoogd gedeputeerde Peter van ’t Hoog willen we echt het verschil maken voor kwetsbare jongeren in onze samenleving.

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw

We willen de komende jaren de kringlooplandbouw stimuleren. Bij deze vorm van landbouw zijn de reststromen van de ene keten juist weer de voedingstoffen voor de andere keten. Dit is goed voor de boer, voor de natuur en voor het milieu. We gaan samen met de boeren aan de slag om kringlooplandbouw vorm te geven en betaalbaar te houden. Voor boeren die willen overstappen naar duurzamere modellen stellen we een stevig investeringsbudget beschikbaar.

Duurzaam Gelderland

Duurzaam Gelderland

Gelderland blijft de komende jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Om de CO2 reductie van 55% te halen is innovatie, energiebesparing, hernieuwbare energie en energie-infrastructuur nodig. Gemeentes en regio’s zijn aan zet. De provincie neemt een voortrekkersrol als het gaat om innovatie, kennisuitwisseling en stimuleren van pilots.