Pieter Plug - Statenlid en Fractievoorzitter

Pieter Plug (51 jaar) woont in Ede en is sinds 2007 Statenlid waarvan vanaf 2010 fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Pieter is lange tijd actief betrokken bij de ChristenUnie en was onder meer bestuurslid van de Kiesvereniging Ede en Provinciale Contact Raad Gelderland. Tevens was hij 10 jaar actief als raadslid in de Gemeente Ede. In het dagelijks leven werkt hij bij de Christelijke Hogeschool Ede als inkoper, Daarnaast is hij lid van de commissie bezwaarschriften in de gemeente Bunnik en bestuursvoorzitter van de Vereniging Hervormde Scholen Ede.

Pieter was in de periode 2007-2011 voorzitter van de commissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) en lid van de Commissie Mobiliteit Innovatie en Economie (MIE). 

Zijn motivatie: De ChristenUnie is een Christelijke Sociale partij die antwoord wil geven op problemen en uitdagingen in de Gelderse samenleving. Vanuit die visie wil ik me inzetten voor Gelderland. Een politieke opdracht als een missie, een Bijbelse opdracht om ons in te zetten voor de samenleving. Uitgangspunt voor mij als ChristenUnie politici is dat wij het leven en de schepping in bruikleen hebben gekregen. We moeten daarom zuinig zijn op natuur en landschap, op mens en samenleving. In evenwicht met de ruimte die nodig is voor economie en ecologie, op zelfredzaamheid en zorgzaamheid. Ik Geloof in een Gelderland waar aandacht is voor iedereen. Waar ontwikkelingen mogelijk zijn, we zuinig zijn op de ruimte en waar duurzaam wordt gehandeld. ChristenUnie dus!