Vrije Tijd & Zorg

Vrije Tijd & Zorg

Vragen in: 'Vrije Tijd & Zorg'

Toerisme & Recreatie

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Toerisme en recreatie kiest de ChristenUnie voor:

  1. Stimulering van recreatie en toerisme als economisch belangrijke bedrijfstak.
  2. Ondersteunen van initiatieven voor verdere ontwikkeling en uitbouw van een samenhangend recreatief netwerk. Daarin gaat het om wandel- en fietspaden, maar ook om kanoroutes, ruiterpaden, skeelerroutes, kerk- en klompenpaden en dergelijke.
  3. Ruimte voor realisering van Rustpunten (definitie) en minicampings (kamperen bij de boer) .
  4. Doorontwikkeling van het gebiedsproject Veluwekroon (herontwikkeling Apeldoorns Kanaal).

Sport

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Sport kiest de ChristenUnie voor:

  1. Ondersteuning van gemeenten bij het ontwikkelen van breedtesport, erop gericht om sport en bewegen te stimuleren en sociale cohesie te versterken.
  2. Ondersteuning en verbinden van lokale organisaties die zich inzetten voor gehandicaptensport.

Jeugdzorg

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Jeugdzorg kiest de ChristenUnie voor:

  1. Een warme overdracht van de jeugdzorg aan de gemeenten, waarbij desgewenst aan gemeenten en samenwerkingsverbanden op gebied van jeugdzorg ondersteuning wordt aangeboden.