Vervoer & Verkeer

Vervoer & Verkeer

Vragen in: 'Vervoer & Verkeer'

Openbaar Vervoer

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Openbaar vervoer kiest de ChristenUnie voor:

1.    Een goed openbaar vervoernetwerk met de mogelijkheid om vanuit elk dorp, wijk en buurt veilig naar het dichtstbijzijnde openbaar vervoeropstappunt te kunnen fietsen.

2.    Het (laten) ontwikkelen van een real time openbaar vervoer-navigatiesysteem voor actuele en juiste informatievoorziening voor reizigers.

3.    Het (sociaal) veilig en comfortabel inrichten van haltes en stations.

4.    Het beschikbaar hebben van passende en goed betaalbare abonnementen voor frequente gebruikers van het openbaar vervoer, zoals scholieren en forensen.

5.    Een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit.

6.    Het toewerken naar een volledige kwartierdienst op de Valleilijn (Ede-Wageningen naar Amersfoort) en het doortrekken van deze lijn naar Arnhem.

7.    Het doortrekken van  de lijn Zutphen-Apeldoorn naar Amersfoort.

8.    Onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe stations; te denken valt aan Zevenaar-Oost, Arnhems Buiten, Ressen, Wychen-West, Nijkerk-Corlaer, Hattem, Apeldoorn West, Stroe, Barneveld Noord (Apeldoorn-lijn), Zutphen IJsselsprong, Geldermalsen Zuid, Echteld, Kesteren West, Valburg

9.    Het verbeteren van grensoverschrijdende openbaar vervoerverbindingen.

Op gebied van Faunabeheer en jacht kiest de ChristenUnie voor:

  1. Ruimte voor regionaal maatwerk, in overleg met de Faunabeheereenheid Gelderland en maatschappelijke organisaties, om wildschade te beperken.
  2. Aandringen op vermindering van regels van het faunafonds, zodat boeren makkelijker en goedkoper wildschade vergoed kunnen krijgen.
  3. Het opnemen van gejaagd wild in de voedselketen zodat voedselverspilling wordt vermeden.

Bereikbaarheid & Verkeer

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Bereikbaarheid en verkeer kiest de ChristenUnie voor:

  1. Ontwikkelen en beheer van het provinciale wegennet volgens de principes van  Duurzaam Veilig
  2. Veilige wegen met toepassing van innovaties op gebied van verlichting, zoals bijvoorbeeld  “glowing lines” (zelfopladende lichtgevende strepen),  wegdekreflectoren en dimbare dynamische verlichting.
  3. Het stimuleren van het fietsgebruik. De ontwikkeling van de ebikes betekent een aanzienlijke vergroting van het fietsbereik  en vergt een herijking van het fietsbeleid (o.a. breedte fietspaden). Een nieuw Fietsplan met bijbehorend investeringspakket is op korte termijn nodig.
  4. Het aantrekkelijker maken van de overstap op openbaar vervoer. Opstappunten op het openbaar vervoer moeten daarvoor met de auto en de fiets goed toegankelijk zijn en het stallen/parkeren goed en veilig gefaciliteerd.
  5. Het toegankelijk maken van provinciale wegen voor landbouwverkeer wanneer er geen andere veilige mogelijkheden zijn. Met voldoende passeerstroken kan een veilige en vlotte doorstroming van het overige verkeer worden gewaarborgd.