Top 5

 • #1 Dirk Vreugdenhil, Nijmegen

  "Het is een grote eer dat ik voor de tweede keer op rij de lijsttrekker mag zijn voor de ChristenUnie in Gelderland. In een tijd waarin de verschillen steeds verder worden uitvergroot en inwoners en overheid steeds vaker tegenover elkaar staan, wil ik een bijdrage leveren aan de verbinding tussen inwoners, bedrijven en de overheid.

  Als we de grote uitdagingen, zoals stikstof, de energietransitie en de woningnood echt op willen lossen, hebben we elkaar gewoon keihard nodig. Als politiek moeten we daarin leiderschap tonen: voor én achter onze inwoners en bedrijven staan. Op die manier kunnen we bouwen aan een Gelderland dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst en daarin niemand aan zijn eigen lot overlaat."

  Klik hier om naar de pagina van Dirk te gaan

 • #2 Freek Rebel, Nijkerk

  "'Ze pakken alles van ons af!’ Het verkeer was vastgelopen en ik was uitgestapt om in gesprek te gaan op het viaduct vol boeren met trekkers. En dit was wat ik hoorde toen ik in gesprek raakte. En eerlijk gezegd snap ik dat gevoel wel. Want het is nogal wat als er van alles gezegd wordt over jou en je omgeving en voor je gevoel alles van je afgenomen lijkt te worden.

  Beleid bepaal je dan ook in verbinding met de samenleving, niet vanuit een politieke stolp. Dat geldt voor de boeren, maar ook als het gaat over de wolf. Of het bereikbaar houden van Gelderland. Daarom heb ik de afgelopen 3 jaar veel gesprekken gevoerd en deze geprobeerd om te zetten in politieke daden.

  Het is eervol dat ik een 2e plek op de kandidatenlijst in mag nemen. Omdat ik me in wil blijven zetten voor de natuur, de boeren, het OV, bereikbaarheid en al die grote opgaven die op de provincie afkomen. Want juist nu moeten we de verbinding houden!"

  Klik hier om naar de pagina van Freek te gaan

 • #3 Marieke van de Beek, Scherpenzeel

  "Mijn naam is Marieke van de Beek, inwoner van het mooie dorp Scherpenzeel. In het dagelijks leven werk ik voor een GGZ begeleidingsorganisatie, waar ik mij bezig houd met zorgverkoop en contractering, en met ontwikkelingen in de zorg’markt’.

  In maart jl. kwam er voor mij een einde aan acht jaar fractievoorzitterschap van de lokale ChristenUnie fractie. In de maanden die volgden, liet ‘de ChristenUnie’ mij niet los. De ChristenUnie is uniek in het politieke landschap. Onze drijfveren en idealen zijn relevanter dan ooit; trouw zijn, recht doen, omzien naar elkaar en samen zorgen voor de schepping. Dat is wat ons land nodig heeft.

  Als fractievoorzitter van een kleine fractie was ik gewend de meest uiteenlopende onderwerpen op te pakken. Voor de Gelderse fractie ben ik dan ook breed inzetbaar. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan binnen de ChristenUnie Gelderland. Dat wil ik doen in verbinding met u, de inwoners van onze provincie. Want met elkaar kunnen wij het goede doen voor Gelderland!"

  Klik hier om naar de pagina van Marieke te gaan

 • #4 Ilonka Donker-Jak, Harderwijk

  "De ChristenUnie werkt op basis van Gods Woord, de Bijbel. Ik heb visie voor christelijk-sociale politiek, het is belangrijk om als christen je stem te laten horen en een ‘zout en licht te zijn’ (Mattheüs 5:13-16).

  Mijn naam is Ilonka Donker, 52 jaar en alweer 32 jaar zeer gelukkig getrouwd met Ruud. Wij hebben drie kinderen waarvan er nu al twee getrouwd zijn! In het dagelijks leven ben ik teamleider VMBO op het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Een locatie waarbij de cultuur er een is, van humor en hard werken! Voordat ik ging werken in het onderwijs heb ik een tijdje in het bedrijfsleven gewerkt, heel boeiend, maar ik heb echt een hart voor pubers! Al snel ben ik mij gaan omscholen en van het een komt dan het ander. Al 22 jaar wonen wij met zeer veel plezier in Harderwijk. Een mooie en gezellige stad waar ik twaalf jaar raadslid mocht zijn voor de ChristenUnie. In mijn vrije tijd houd ik ervan om gezellig met mijn gezin en vrienden op te trekken, lekker te eten, goede boeken te lezen, mooie films te kijken en naar Zumba te gaan.

  Door mijn opleiding bestrijding Mensenhandel en Criminele uitbuiting heb ik ontdekt dat er op het gebied van signalering en bewustwording van bovenstaande thema’s nog veel te winnen valt. Hiermee wil ik aan de slag! Het goede zoeken voor Gelderland dat is waar ik voor wil gaan!"

  Klik hier om naar de pagina van Ilonka te gaan

 • #5 Maarten van der Velde, Nijmegen

  "‘Het vertrouwen in de politiek is enorm laag’. Een krantenkop die de laatste tijd vaak opduikt: de kloof tussen burger en politiek is wellicht groter dan ooit tevoren. Mensen wantrouwen de overheid, en andersom de overheid haar burgers ook. Die kloof moet gedicht, op landelijk niveau, maar ook op provinciaal niveau. Aan het dichten van die kloof wil ik werken en daarom ben ik kandidaat voor de Provinciale Staten van Gelderland.

  Herstel van vertrouwen heeft allereerst te maken met de betrokkenheid van burgers op de politiek. Politiek ontstaat door verbindingen tussen mensen en niet vanuit een ivoren toren. We moeten weer het idee krijgen dat de politiek er voor en van ons allemaal is. Om hieraan te werken wil ik bouwen aan een zichtbare overheid. Ik denk daarbij aan behoud van allerlei voorzieningen in dorpen en plattelandsregio’s.

  Ik zie de ChristenUnie als partij die wil werken aan het herstellen van de kloof door het vergroten van gemeenschapszin. Gelovend in de kracht van de samenleving zelf, om zo een vluchtplaats te zijn voor iedereen die moe is van polarisatie."

  Klik hier om naar de pagina van Maarten te gaan