Onderwijs & Arbeidsmarkt

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Vragen in: 'Onderwijs & Arbeidsmarkt'

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Arbeidsmarkt en onderwijs kiest de ChristenUnie voor:

  1. Verbetering van de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt; daarvoor is een goede analyse van de arbeidsmarkt nodig, waardoor het onderwijs beter in staat is om opleidingen aan te bieden die daarop optimaal aansluiten.
  2. Stimulering van leerwerktrajecten, arbeidsleerplaatsen en dergelijke om arbeidsmarkt en onderwijs dichter bij elkaar te brengen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Grensoverschrijdende samenwerking kiest de ChristenUnie voor:

  1. Ondersteunen van gemeenten en UWV om kansen op de arbeidsmarkt te benutten net over de Duitse grens; daarbij het wegnemen van knelpunten, bijvoorbeeld in ruimtelijk en economisch beleid en/of verschillen in regelgeving, voor grensoverschrijdende samenwerking.
  2. Betrokkenheid op relevante processen op Europees niveau, waardoor kansen en mogelijkheden worden benut, zoals beschikbare Europese middelen om projecten te financieren.