Pieter Plug

Lijsttrekker Pieter Plug in het CU Magazine van maart

"Wij hebben hart voor boeren en tuinders. Ik geloof dat dit de ondernemers zijn die niet allen zorgen voor voedselproductie maar die ook een belangrijke bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van ons landschap. Zij werken in een sector die naar zijn aard een nauwe relatie heeft met de Schepping. Dus met de Bijbelse opdracht van bouwen en bewaren. Voor mij reden om op bezoek te gaan bij agrariër Jaap van den Top in zijn kippenstal, waar duizenden legkippen dagelijks een eitje produceren. De ChristenUnie zet zich in voor een sterke en gezonde agrarische sector in verbondenheid met de samenleving met natuur en landschap. In Gelderland en andere delen van Nederland is de landbouwsector van grote betekenis voor economie en werkgelegenheid. 
Ik geloof dat agrariërs, (glas)tuinbouw en boomkwekerijen de ruimte moeten krijgen om daarmee een gezond gezinsbedrijf te kunnen onderhouden. Dat betekent kiezen voor opschaling van kleinschalig bedrijven of uitbreiding om rond te kunnen komen van het gezinsbedrijf."