Gelderse ChristenUnie fractie stelt zich voor

P1090593zaterdag 28 maart 2015 15:43

De nieuwe ChristenUnie fractie in Gelderland werd gisteren beëdigd in Provinciale Staten. Pieter Plug, Dirk Vreugdenhil, Peter van ’t Hoog en Janneke Slingerland namen hun plaatsen in om de komende vier jaren namens de partij het woord te voeren in de Staten. Voor Dirk Vreugdenhil en Janneke Slingerland wordt dit een nieuwe ervaring. Pieter Plug en Peter van ’t Hoog kennen hun weg in de provinciale politiek. Een vernieuwd team dat doorgaat met wat er in de vorige Staten is gedaan. Toen was Dick Ebbers Statenlid naast Pieter Plug en Peter van ’t Hoog. De fractie bedankt Dick voor zijn grote inzet en wil ook zijn werk voortzetten. Dick blijft nog bij de fractie actief zodat zijn kennis en ervaring behouden blijft in de fractie.

Fractievoorzitter Pieter Plug: “De ChristenUnie is een Christelijke Sociale partij die antwoord wil geven op problemen en uitdagingen in de Gelderse samenleving. Vanuit de Bijbelse opdracht wil ik me weer inzetten voor Gelderland. Uitgangspunt voor mij als ChristenUnie politicus is dat wij het leven en de schepping in bruikleen hebben gekregen. We moeten daarom zuinig zijn op natuur en landschap, op mens en samenleving. In evenwicht met de ruimte die nodig is voor economie en ecologie, op zelfredzaamheid en zorgzaamheid.”

Dirk Vreugdenhil was al actief als fractievolger, hij was al enigszins vertrouwd met de Gelderse politiek. Het Statenlidmaatschap is wel een nieuwe ervaring. Voor hem geldt dat hij zich de komende jaren wil inzetten om vanuit de Bijbel politiek te voeren. “De Bijbel is geen kookboek met recepten voor maatschappelijke problemen, maar het is wel altijd de Bijbel die de smaak van het gerecht bepaalt.“

De ervaren Peter van ’t Hoog: “Vanuit de christelijke overtuiging zetten we ons als ChristenUnie fractieleden sterk in voor een toekomstgericht en sociaal Gelderland. Er spelen in de samenleving veel vraagstukken op gebied van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economie. Vraagstukken die onderling sterk samenhangen en soms heel complex zijn. Hoe belangrijk is het dan dat de provincie goede keuzes maakt. Om maar eens een paar te noemen: zuinig omgaan met de ruimte, vernieuwing van de economie, balans tussen leefbare steden en vitaal platteland, een levensvatbare agrarische sector die in evenwicht is met landschap en natuur, de ‘menselijke maat’ in de samenleving. Ik zie het als een voorrecht om daar als Statenlid aan te mogen bijdragen.”

Janneke Slingerland is nieuw in de Gelderse politiek. Ze heeft de laatste maanden met de fractie mee gelopen om al iets vertrouwd te raken met wat er in de provincie speelt. Wel is ze bekend met de gemeentelijke politiek. “Bij mijn werk voor gemeenten en in onze dorpsraad merk ik vaak hoe belangrijk de provincie is. Provinciale Staten kunnen op veel manieren bijdragen aan de regionale economie, natuur en maatschappij. Ik werk graag vanuit de ChristenUnie mee aan een nog duurzamer Gelderland.”

Op de foto v.l.n.r.: Peter van 't Hoog, Pieter Plug, Dirk Vreugdenhil en Janneke Slingerland

« Terug

Archief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden