ChristenUnie Gelderland: samenhang in beleid

IMG_090304-03-2015 08:42 04-03-2015 08:42

In de gemeente Overbetuwe komen veel plannen bij elkaar in een beperkt gebied, de zone langs de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen. Dat vraagt coördinatie en bewaken van de samenhang. In een uitgebreide toelichting van de lokale ChristenUnie-fractie werd deze boodschap meegegeven aan de (kandidaat-)Statenleden van de Gelderse ChristenUnie.

Veel plannen
In de zone langs de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen zijn plannen voor het bedrijventerrein Park 15 met een afrit van de A15, plan Danenberg, plan De Grift, de uitbreiding en doortrekking van de A15, de plaatsing van windmolens (deels in de gemeenten Nijmegen, deels in Overbetuwe), Waalweelde-projecten en een RailOverslagPunt aan de Betuweroute. De plannen zijn in een verschillend stadium van voorbereiding.

Afstemming
De ChristenUnie vindt van groot belang dat bij de ontwikkeling van alle plannen oog is voor de effecten op omwonenden en op het landschap. Dat kan alleen goed gebeuren als er een goede coördinatie is tussen al die plannen. Lijsttrekker Pieter Plug: "Het is zaak dat gemeenten in de regio zulke belangrijke plannen afstemmen; er ligt een taak voor de provincie om te zien dat dit goed gebeurt."

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Gelderland: samenhang in beleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015 > maart