Thema “Bevrijding & Vrijheid” hoort in beleidsprogramma Provincie Gelderland

Market Garden 2018-4vrijdag 21 september 2018 12:26

Met een Gelders programma "Bevrijding" houden we de oorlogsgeschiedenis levendig en investeren we structureel in vrede en veiligheid van onze Gelderse samenleving.

De provincie Gelderland heeft in de oorlogsgeschiedenis en de bevrijding van Nederland een belangrijke historische plek. In het gebied Nijmegen-Arnhem-Wageningen vind je overal sporen van de Tweede wereldoorlog. Van de Duitse inval in 1940, operatie Market Garden in 1944 tot aan de capitulatie in 1945 in Hotel De Wereld in Wageningen. Vrijheid is in onze westerse democratie een belangrijke waarde. Maar vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Verharding van het debat in de samenleving, antisemitisme en racisme drijven groepen in onze samenleving uiteen, terwijl we ons juist zouden moeten richten op verbinding en maatschappelijke vrede. Het is daarom dringend nodig dat “Bevrijding & Vrijheid” structureel onderdeel gaat uitmaken van het beleidsprogramma van de Provincie Gelderland, om zo ons verleden te verbinden met vandaag.

In de afgelopen jaren heeft het Gelderse college namens de de Provincie Gelderland diverse incidentele pogingen ondernomen om het thema bevrijding op de Gelderse politieke agenda te zetten – met weinig succes. Het nationaal Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen kwam er niet. Gelderland op de kaart zetten als het Nederlandse Normandië ging als een nachtkaars uit. Consistentie en vasthoudendheid in beleid en structurele financiële ondersteuning ontbreekt, waardoor er alleen maar fragmentarisch ondersteuning is tijdens speciale herdenkingsmomenten zoals bij de viering van 70 jaar bevrijding en recent bij de Bridge to Liberation Experience. Echter een consistente en verbindende lijn met een duidelijk beleidskader ontbreekt. Een duidelijk beleidsprogramma vanuit de Provincie Gelderland in samenspraak met de Gelderse oorlogsmusea en met de verschillende stichtingen rond bevrijding en vrijheid. Operatie Market Garden was in september 1944 een van de grootste geallieerde operaties van de Tweede Wereldoorlog. Destijds werden ongeveer 35.000 para’s gedropt, van wie vele het leven lieten. Nog steeds herdenken we na bijna 75 jaar ieder jaar in september de Operatie Market Garden met herdenkingen in onder meer Arnhem, Ede, Driel en Oosterbeek. We zien de afgelopen jaren een toenemende belangstelling om hen die voor onze vrijheid het leven lieten te herdenken, juist ook vanuit jongeren. De dropping op de heide bij Ede en verschillende herdenkingen in Arnhem en omgeving trekken jaarlijks tienduizenden belangstellenden. De hoogste tijd om als provincie Gelderland dit historische feit en de daarbij behorende herdenkingen in een provinciaal beleidskader vast te leggen en de organisaties structureel financieel te ondersteunen.

Vrijheid is een groot goed. Juist in een samenleving die steeds meer verdeeld raakt en waarin we steeds meer verharding zien. Waar antisemitisme, discriminatie en racisme aan de orde van de dag zijn, terwijl we ons juist zouden moeten richten op maatschappelijke vrede. Onze samenleving, ook die van Gelderland, verliest steeds meer samenhang door culturele verschillen, door onze opleidingsniveaus en de leeftijdsopbouw. Er is steeds minder bereidheid om van elkaar te leren, voor elkaar te zorgen en een beetje rekening te houden met de ander. De diversiteit van onze samenleving vraagt verbinding. Verbinding tussen arm en rijk, theoretisch en praktisch opgeleid, werkgever en werknemer, autochtoon en Nederlanders met een migratieachtergrond. De Provincie Gelderland zou die verbinding binnen de Gelderse samenleving moeten stimuleren om zo vanuit het beleidsprogramma Bevrijding en Vrijheid te komen tot gemeenschappelijke waarden. Zodat we binnen de diversiteit van onze samenleving in vrede en vrijheid met elkaar omgaan.

« Terug

Reacties op 'Thema “Bevrijding & Vrijheid” hoort in beleidsprogramma Provincie Gelderland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.