Gelderse ChristenUnie wil investeren in plaatselijke sportaccommodaties

IMG_0792woensdag 07 maart 2018 14:25

Geen 5,5 miljoen provinciale euro’s naar geldverslindende evenementen zoals het EK atletiek 2021 en WK damesvolleybal 2022 maar de euro’s duurzaam investeren in tientallen sportaccommodaties in de regio’s, zo luidt de reactie van ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug tijdens het statendebat vandaag in het Gelders provinciehuis.
Het college van Gedeputeerde Staten is voornemens om 5,5 miljoen provinciaal geld te besteden om daarmee de twee internationale sportevenementen naar Gelderland te halen.

Dat een dergelijk voornemen van het provinciaal bestuur niet geheel risicoloos is, dat heeft het naar Gelderland halen van de Giro d’ Italia in 2016 wel bewezen. De economische impact viel tegen mede doordat een groot deel van de bestedingen buiten Gelderland belanden en evenmin zijn er meer mensen gaan sporten. En na afloop werden de politieke fracties ook nog eens geconfronteerd met een financieel tekort waardoor er ruim tweehonderdvijftigduizend euro moest worden bij geplust.

De ChristenUnie fractie in Provinciale Staten was destijds al geen voorstander van het financieren van Giro Gelderland en het heeft ons ook achteraf ook geleerd dat een provinciale overheid geen provinciaal geld moet investeren in dergelijke topsportevenementen, aldus Plug. En als we dan toch miljoenen in sport en bewegen willen investeren, laat het dan vooral ten goede komen aan de sportclubs in gemeenten en dorpen.

Veel sportclubs in Gelderland worstelen met het op orde houden van de accommodaties en sportfaciliteiten. Clubs proberen de contributie laag te houden zodat zoveel mogelijk mensen in de samenleving mee kunnen doen. Maar daartegen is het financieel lastig om investeringen te doen die sporters en onze samenleving ten goede komen. Te denken valt aan verduurzamen van sportaccommodaties, stimuleren van gezonde voeding en ondersteunen in het aanpassen van materialen of terreinen. Wat de ChristenUnie betreft dus geen 5,5 miljoen provinciaal geld voor een beperkt aantal atleten op een relatief beperkt aantal evenement dagen. Maar wel de miljoenen euro’s duurzaam investeren in plaatselijke en regionale sportaccommodaties waar duizenden jongeren en ouderen (amateur) sporters langdurig wekelijks van kunnen profiteren.

Een motie met die strekking ingediend door de ChristenUnie fractie, mede met SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren ingediend, haalde helaas geen meerderheid. Het neemt echter niet weg dat we als ChristenUnie fractie ons blijven inzetten om het provinciaal bestuur op andere gedachten te brengen, zo liet Plug weten.

Een ChristenUnie motie om als Provincie Gelderland af te zien van de provinciale bijdrage van ruim 5 miljoen euro aan het EK atletiek en WK damesvolleybal werd breed ondersteund, maar haalde helaas geen meerderheid.

« Terug