Ruimte voor goed wonen in heel Gelderland

Rijtjeshuis.jpgdonderdag 22 februari 2018 14:35

De ChristenUnie heeft gisteren in de commissie Ruimtelijke ordening gepleit voor het goed benutten van de huidige woningvoorraad. Daarnaast wil de ChristenUnie fractie ook inzetten op het verduurzamen van het huidig woningaanbod. Nieuwe woningen moeten zonder gasaansluiting worden gerealiseerd, aldus Gijs van den Brink, lid van de commissie namens de ChristenUnie.

Om de natuur en het landschap te ontzien en toch aan de woningbehoefte te voldoen moet er goed gekeken worden hoe en waar er behoefte aan woningen is en hoe het huidige woningaanbod eruit ziet. In veel situaties kan leegstaand vastgoed omgebouwd worden tot woningen. Met financiële ondersteuningen vanuit het provinciaal programma “steengoed benutten” zijn al veel mooie projecten gerealiseerd. Duurzaam ruimtegebruik is voor ons daarin het credo, aldus Van den Brink. Voor een goed beleid is het noodzakelijk over actuele en vergelijkbare gegevens te beschikken, niet alleen per gemeente, maar ook per regio. Zo behoren de cijfers over looptijd van de regionale woonagenda’s op elkaar afgestemd zijn.

Regio’s moeten helder in beeld hebben waar behoefte is aan woningen en aan welk type woning. Met die informatie kunnen we als provincie en gemeenten gezamenlijk inzetten op een duurzaam en kwalitatief woning programma.

Met de juiste gegevens in de hand kan dan de huidige woningvoorraad beter benut worden. Dan is helder welke woningen nog van deze tijd zijn en welke gerenoveerd of gesloopt zouden moeten worden. Ook moeten woningen duurzamer. Daarom pleit de ChristenUnie voor subsidiemogelijkheden om woningen energiezuiniger te maken. Ook was de ChristenUnie blij met het positieve antwoord van de gedeputeerde op de vraag naar het bouwen van nieuwe woningen zonder aardgasaansluiting. Dan zetten we grote stappen naar goed wonen in Gelderland, aldus Gijs van den Brink.

« Terug