ChristenUnie Gelderland blij met uitstel opening vliegveld Lelystad

Lelystad Airportwoensdag 21 februari 2018 12:35

ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug is blij dat de minister kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. Tijdens het voortraject zijn fouten gemaakt in berekeningen en in het proces. Uitstel geeft tijd om een aantal zaken goed uit te zoeken en het vertrouwen terug te winnen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. 

Als Statenfractie van de ChristenUnie hebben we eerder laten weten voor uitstel te zijn. Een besluit over opening van 'Lelystad' kan pas worden genomen nadat de overlast voor de inwoners van de Provincie Gelderland van een aanvaardbaar niveau is. De wettelijke normen voor de bescherming van mens en milieu moeten gehaald worden. En meer zekerheid is nodig dat na herindeling van het luchtruim (in 2023 of zoveel eerder als mogelijk is) vliegtuigen ongehinderd kunnen doorstijgen naar kruishoogte, zodat snel een eind komt aan de onnodig hinderlijke "laagvliegroutes". 

In de plannen is een aantal zorgpunten verbeterd. Zo zullen de vliegtuigen beduidend hoger gaan vliegen nabij de Zwolse wijk Stadshagen en komen de vliegtuigen niet meer over Ede. In eerdere debatten heeft de ChristenUnie hier aandacht voor gevraagd. Verkeer vanuit het oosten zal hoger vliegen bij het Vechtdal, voor Teuge wordt geprobeerd om parachutespringen mogelijk te houden.

Andere zorgpunten zijn niet opgelost: het is onduidelijk hoe wordt omgegaan met de verwachte overlast in Wezep en de aansluitroute die eerst over Ede kwam, komt nu over een natuurgebied bij Renkum. Het wachtgebied wordt verplaatst naar de Achterhoek (omgeving Lochem), maar komt wel hoger te liggen dan de oorspronkelijke twee wachtgebieden bij Steenwijkerland en Lemelerveld. Door de aanpassingen in de routes zullen weliswaar minder omwonenden gehinderd zijn, maar het blijft een suboptimale oplossing voor de jaren 2020 t/m 2022. 

Uitstel openstelling vliegveld Lelystad is wat mij betreft de enige juiste keus, aldus Pieter Plug. In nauw contact met onze Tweede Kamerfractie en de ChristenUnie-vertegenwoordigers in de regio zullen we de ontwikkelingen binnen het dossier blijven volgen. 

 

 

« Terug