Gelderse Staten wil eerst herindelen van luchtruim en daarna pas uitbreiding vliegveld Lelystad

Lelystad Airportdonderdag 14 december 2017 12:56

Zo blijkt in door ChristenUnie aangevraagd debat en de aangenomen motie welke mede door de ChristenUnie fractie werd ingediend

Pieter Plug van de Gelderse ChristenUnie stelde dat openstelling van vliegveld Lelystad zonder vooraf het luchtruim opnieuw in te delen grote overlast betekent voor veel Gelderse inwoners. Daarentegen betekent uitstel van openstelling van het vliegveld gevolgen heeft voor de ontwikkelingen van de gebieden rond het vliegveld. De situatie rondom de vliegroutes kent nu alleen maar verliezers, aldus Plug.

Wanneer zoals nu we extra vluchten toestaan worden zonder herindelen van luchtruim, zal er op beperkte hoogte gevlogen worden van en naar Lelystad, met voor de ChristenUnie onverantwoorde gevolgen voor o.a. de inwoners van de Noord Veluwe en de regio Food Valley. Reden voor de ChristenUnie om van het Gelderse college aan de regering helderheid te vragen en aan te geven dat Gelderland eerst herindeling wil voor opstelling van het vliegveld

Ook is door de onduidelijke berichtgeving het vertrouwen van burgers weg. De ChristenUnie wil net zoals Gedeputeerde Staten een transparant proces en heldere communicatie. In de planvorming naar openstelling van vliegveld Lelystad is onvoldoende het geval geweest. De ChristenUnie neemt dit gebrek aan vertrouwen zeer serieus.

De mogelijkheden die er zijn om vluchtroutes in te stellen met juist minder overlast voor omwonende en omgeving kunnen nu niet benut worden omdat daarvoor de zogenaamde bestaande vliegroutes (op grootte hoogte) aangepast moet worden. Er zal ruimte moeten worden geboden om vliegroutes om te leggen zodat vliegverkeer van en naar Lelystad op een goede en minst overlast veroorzakende manier kan plaats vinden. Vandaar wij voorstander zijn van eerst het luchtruim herindelen en daarna de vluchten pas faciliteren. Dat is wat ons betreft de juiste volgorde. En in dat kader lijkt mij met oog op de stemming binnenkort van de tweede kamer noodzakelijk dat we als Provincie Gelderland een helder standpunt innemen.

‘De ChristenUnie is verheugd dat in het door haar aangevraagde debat ook bij een aantal groot andere partijen de wens leeft uitbreiding van het vliegveld uit te stellen wanneer de plannen voor de vliegroutes niet gewijzigd worden. Zo kan er een duidelijk signaal naar Den Haag afgegeven worden dat de zorgen van de burgers serieus genomen worden en dat de overlast voor inwoners zoveel mogelijk beperkt wordt’, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de Gelderse ChristenUnie.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
171213 motie Vliegveld Lelystad727.3 kBapplication/pdfdownload

« Terug