ChristenUnie Gelderland wil woensdag debat over uitstel nieuwe vliegroutes Lelystad tot na herindeling luchtruim

Vliegveld Lelystadmaandag 11 december 2017 11:24

De Gelderse ChristenUnie wil woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een debat over de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad. Vandaag is hiervoor een statendebat aangevraagd. De ChristenUnie heeft al eerder te kennen gegeven dat ze graag ziet dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens eventuele uitbreiding van vliegroutes van en naar Lelystad kan plaats vinden. Zonder herindeling is wat ons betreft de overlast te groot. Dit geldt niet alleen voor gemeenten op de Noord Veluwe, zoals in Wezep, Elburg, etc. maar ook voor gemeenten in de regio FoodValley, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten.

In de afgelopen dagen is er druk lobbywerk verricht om met meerdere fracties tot een tekst van een motie te komen waarmee we ook als Gelderland een duidelijk signaal afgeven richting de verantwoordelijke minister en waarmee we de zorgen van Gelderse inwoners ondersteunen. Ik heb er goede hoop op dat een meerderheid van Provinciale Staten een motie met die strekking ook steunt, aldus Plug. Ookin Overijssel wordt deze week over de vliegroutes gesproken. Wat de ChristenUnie betreft, zou het een mooi signaal zijn als beide provincies woensdag een motie aannemen en daarmee de oproep doen eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas eventueel daarna extra vluchten van en naar Lelystad toe te staan.

In 2009 werd al aangegeven dat het ministerie een begin zal maken met de herindeling van het luchtruim. Dat is niet gebeurd en daardoor dreigen nu grote nadelige consequenties voor inwoners van onder meer de provincie Gelderland. De huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Van Nieuwenhuizen, heeft aangegeven zorgvuldigheid te betrachten bij het zoeken naar de juiste oplossingen voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport. Inpassing van de vliegroutes in de huidige regeling is een korte termijn-oplossing met teveel nadelen, zoals overlast voor de bewoners en aantasting van de stilte in stiltegebieden.

‘Wat de Gelderse ChristenUnie betreft gaan we dus eerst het luchtruim herindelen. Dan kan het vliegverkeer van en naar Lelystad hoger over Gelderland vliegen en dat is het juiste moment om vliegveld Lelystad open te stellen. We willen als ChristenUnie zuinig zijn op onze stiltegebieden en vlieghinder beperken, zodat het prettig wonen, werken en recreëren blijft in Gelderland. Ook vanuit Gelderland moet het signaal bij de minister komen dat Gelderland herindeling van het luchtruim wil voordat er extra vliegbewegingen zullen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport’.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie - 20171213 debatverzoek Lelystad Airport123.6 kBapplication/pdfdownload

« Terug