ChristenUnie: Schakel inwoners, bedrijven en overheden in om drugscriminaliteit te bestrijden

Drugsafval foto Nat Beeldbank foto_910415donderdag 02 november 2017 14:31

Drugscriminelen zoeken in toenemende mate hun toevlucht tot Gelderland. Dat blijkt niet alleen uit de forse toename van dumpingen van drugsafval in Gelderland, maar wordt ook duidelijk uit ondermijningsbeelden die zijn gemaakt door diverse Gelderse gemeenten. De toenemende invloed van de onderwereld op de bovenwereld is een zorgwekkende ontwikkeling. De ChristenUnie pleit ervoor om inwoners, beroepsgroepen, bedrijven en overheden bewust te maken van de gevaren hiervan en te investeren in het weerbaar maken van de Gelderse samenleving tegen ondermijnende criminaliteit.

Uit de vandaag gestuurde brief van de burgemeesters van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen blijkt de noodzaak van snel handelen tegen toenemende drugscriminaliteit. In deze gemeentes komen steeds meer drugslaboratoria en drugsdumpingen voor. De burgemeesters roepen op tot een actieplan voor meer bewustwording en daarmee samenhangende preventie. ‘Een mooi initiatief, dat goed aansluit bij de inzet van het Rijk en de Provincie om ondermijnende criminaliteit te bestrijden’ Aldus Statenlid Dirk Vreugdenhil. ‘In het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, dit initiatief sluit daar goed bij aan. Het Rijk en de Provincie moeten zich inspannen om deze initiatieven mogelijk te maken’.

Vorig jaar hebben we een onderzoek uitgevoerd bij gemeenten in heel Gelderland en toen bleek al dat drugscriminelen hun praktijken naar Gelderland verplaatsen. In Noord-Brabant wordt er steeds strenger opgetreden en wordt de grond te heet onder de voeten van deze lieden. In het zuiden van Gelderland wordt het probleem steeds groter, zo blijkt ook uit cijfers van de politie. In de drie gemeenten die straks West Betuwe zullen vormen zijn nu al drie tot vijf laboratoria en ruim 30 drugsdumpingen. Dit is geen onschuldig afval, maar is gevaarlijk chemisch afval voor mens, dier en natuur.

De aanpak van de drie gemeentes is gericht op voorlichting en bewustwording. Dit spreekt de Gelderse ChristenUnie zeer aan. Het probleem is zo groot, dat inzet van alleen de overheid en de politie niet volstaat. Voorlichting op scholen, bedrijven en bij burgers maakt dat we als samenleving weerbaar worden tegen deze criminelen en ook een duidelijk signaal afgeven: jullie zijn in Gelderland niet welkom! Vanuit het Rijk en de Provincie moet dit initiatief direct gesteund worden. Niet nog meer onderzoek afwachten, want dan is er nog meer leed geschied’, aldus Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie Gelderland.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
171102 Bijlage- Brief van 3 Gelderse burgemeesters over toenemende invloed onderwereld24.0 kBapplication/pdfdownload

« Terug