Janneke Slingerland bij Family7 over vliegveld Lelystad

Janneke S bij Family7 17 okt 2017woensdag 18 oktober 2017 16:56

Gisteravond zat ChristenUnie-Statenlid Janneke Slingerland aan tafel in het programma Uitgelicht van Family7. Daar riep ze op om pas te starten met de vakantievluchten vanuit Lelystad Lelystad na het opnieuw indelen van het luchtruim.

Geluidsoverlast is lastig in te schatten en heeft vooral te maken met de hoogte waarop de vliegtuigen vliegen. Die overlast lijkt nu groter dan eerst werd aangenomen, om dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek voor de MER (Milieu Effect Rapportage).

De provincie Gelderland doet haar uiterste best om het onderwerp geluidshinder naar voren te brengen bij de staatssecretaris, maar heeft hier geen beslissingsbevoegdheid. De staatssecretaris mag hierover besluiten.

ChristenUnie Gelderland vindt dat de overlast voor bewoners en de natuurgebieden zo weinig mogelijk moet zijn. De uitbreiding van vliegveld Lelystad staat niet ter discussie. In 2009 is al tot de uitbreiding besloten. ‘Ook willen we allemaal vliegen’, aldus Janneke Slingerland, ‘en dan weten we dat er ruimte nodig is om de vliegtuigen te laten opstijgen en landen. Maar we moeten dit zorgvuldig inregelen en de overlast moet tot een minimum beperkt blijven’.

De ChristenUnie pleit daarom er daarom voor om eerst het luchtruim opnieuw in te delen voor vluchtroutes en pas daarna vliegveld Lelystad open te stellen voor vakantievluchten.

 

Zie hiervoor het programma Uitgelicht:
Youtube - Uitgelicht Family7

« Terug