ChristenUnie wil goede regeling voor getroffen boeren in fipronilzaak

Dirk bij eierenwoensdag 16 augustus 2017 16:08

ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil heeft vandaag samen met wethouder Meijer en raadslid Weststrate een bezoek gebracht aan een getroffen pluimveehouder in de gemeente Ede. Dirk Vreugdenhil ziet achter de commotie van de besmette eieren het leed van de pluimveehouders en hun gezinnen. ‘Voor pluimveehouders is er nog steeds veel onduidelijkheid over de manieren waarop ze het beste kunnen zorgen voor hun dieren en hun bedrijf. Dat brengt stress en emotie met zich mee’, aldus Dirk Vreugdenhil. 

Ook de lokale ChristenUnie in Ede staat op de bres voor de pluimveehouders. Daan Weststrate: 'De pluimveesector heeft het in voorgaande jaren ook al moeilijk gehad. De fipronil-affaire komt daarom in de sector extra hard aan.' Weststrate gaat de verhalen van de Edese pluimveehouders onder de aandacht brengen van de landelijke politiek.

Uit het gesprek met de pluimveehouder kwam naar voren dat het NVWA geen crisiscentrum heeft ingericht. ‘Als je een email stuurt, weet je niet of het goed aangekomen is, of je de juiste bijlagen hebt aangeleverd. Met de afvoer van mest krijgen we bijvoorbeeld snel antwoord, maar op de lab uitslagen zitten we dagen te wachten.’ Daarbij had de NVWA bij deze boer per abuis ook nog een stal die schoon was niet juist in het systeem geplaatst waardoor zijn eieren op weg naar Duitsland ten onrechte terugkwamen.

De Gelderse politici zijn van mening dat er snel duidelijkheid moet zijn voor de boeren waar ze aan toe zijn. Volgens Daan Westrate is het nodig dat de NVWA voldoende capaciteit inzet om de getroffen boeren snel en adequaat te woord te staan.

Voor de Gelderse pluimveebedrijven moet een goede regeling komen, aldus Dirk Vreugdenhil. 'Het duurt veel te lang voordat duidelijk is wat het Rijk kan betekenen voor de sector. Wat ons betreft komt er zo snel mogelijk een goede financiële regeling die pluimveehouders in staat stelt om deze klap te kunnen overleven'. Het kan niet zo zijn dat ondernemers hun bedrijf niet meer kunnen uitoefenen, terwijl ze te goeder trouw hebben gehandeld. Om dieren te sparen is het van belang snel duidelijkheid te hebben over de manier waarop fipronil uit de stallen te krijgen is. 

‘Tijdens het bezoek aan de pluimveehouderij in de gemeente Ede is mij nog duidelijker geworden dat de pluimveehouders onze steun nodig hebben. Daarom hebben we al een aantal keren gepleit voor een actieve rol van de Provincie Gelderland. De pluimveehouderij is van groot belang voor Gelderland en dus voor ons allemaal’, aldus Dirk Vreugdenhil na afloop van het bezoek.

« Terug