Open brief aan college van Gedeputeerde Staten in Gelderland

P1090220maandag 14 augustus 2017 11:54

Geachte college,

Op 3 augustus jl. diende de ChristenUniefractie op grond van artikel 42 van Reglement van Orde Provincie Gelderland schriftelijke vragen in inzake de zogenaamde fipronil-affaire rond besmette eieren, met het verzoek de vragen, gezien de ernst van de situatie met spoed te beantwoorden.

Nu, bijna 2 weken later, is het ons nog steeds niet helder wat de inzet is van uw college rond de vele getroffen pluimveebedrijven in Gelderland. Wij begrijpen dat in een recesperiode - wanneer velen van vakantie genieten - het wat langer kan duren voordat schriftelijke vragen beantwoord kunnen worden. Maar in een crisissituatie kan het nodig zijn hier toch versnelling in aan te brengen. De ChristenUniefractie heeft niet voor niets in de schriftelijke vragen gevraagd om een spoedige beantwoording. Ook zelf geniet ik met mijn gezin op dit moment van vakantie in het buitenland. Dat wil niet zeggen dat de situatie in Gelderland onze aandacht niet heeft. Via de verschillende communicatiemiddelen sta ik in goed contact met fractieleden aan het thuisfront en met bestuurders in voornamelijk de Food Valley Regio, omdat de ernst van de situatie rond de besmette eieren daarom vraagt. Deze actieve houding vraag ik ook van uw college.

Als het beantwoorden van schriftelijke vragen op korte termijn niet mogelijk is, waarom laat uw college dan niet via een schriftelijke reactie of persbericht iets van zich horen? Verschillende wethouders en burgemeesters hebben inmiddels zowel mentale als materieel steun uitgesproken richting de eigenaren van getroffen pluimveebedrijven.

Een openlijke steunbetuiging vanuit het Gelders provinciebestuur is volgens ons het minimale wat nu moet gebeuren. Een sterke lobby vanuit de provincie, samen met de verschillende gemeentebesturen richting de rijksoverheid en de verantwoordelijke ministers en staatsecretarissen daarna, is dringend gewenst.

Als we als Provincie Gelderland echt partner willen zijn voor gemeenten, bedrijven en instellingen in onze provincie, laten we er dan voor zorgen dat we elkaar steunen op momenten dat samen optrekken dringend gewenst is.

In afwachting van uw reactie,

Pieter Plug – Fractievoorzitter ChristenUnie Gelderland

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Open brief ChristenUnie Gelderland inzake fipronilaffaire 2017081478.7 kBapplication/pdfdownload

« Terug